• Odbierz prezent
GAL: Raport miesięczny za luty 2021 roku. (2021-03-12 14:39)

Spis załączników:

Zarząd GALVO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2021 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.
Przychody netto ze sprzedaży w lutym 2021 roku osiągnęły poziom 939,01 tys. zł, podczas gdy w lutym 2020 r. wyniosły 1.048,05 tys. zł, co oznacza, spadek o 10,4% względem rdr, ale jednocześnie jest to o 16,1% więcej niż w styczniu br. Tym samym utrzymuje się zwiększone zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym są to głównie firmy z branży energetycznej. Niestety dalej nie udało się odbudować popytu na świadczone usługi do poziomu z przed pandemii. Jednak Spółka widzi szansę na utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu ilości zleceń w kolejnych miesiącach bieżącego roku i stara się to maksymalnie wykorzystać. Sytuacja gospodarcza pozostaje dalej niepewna, w związku z możliwością wprowadzenia kolejnych obostrzeń przy wzrastającej liczbie chorych na COVID-19.
Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do lutego 2021 r. wyniosły 1.747,52 tys. zł, wobec 1.992,86 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o 12,31%.
W lutym 2021 r. ceny srebra wykorzystywanego przez GALVO S.A. w procesach galwanicznych pozostawały stabilne. W opinii Zarządu ceny srebra w ostatnim miesiącu zachowywały się względnie stabilnie, co pozwala na lepsze planowanie rentowności przyjmowanych zleceń.
Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2021 roku:
Raport bieżący nr 3/2021 z 12 luty 2021 r. – Raport miesięczny za styczeń 2021 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2021 roku.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.galvo.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W lutym 2021 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 kwietnia 2021 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2021 roku.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-12 14:39:08Ryszard SzczepaniakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk