• Odbierz prezent
FX: złoty umocnił się wobec dolara - spadek kursu USD/PLN wynikał przede wszystkim ze wzrostu kursu eurodolara (EUR/USD) - komentarz

Na lipcowych posiedzeniach największe banki centralne na świecie (EBC, Fed) podtrzymały wsparcie gospodarek w okresie wychodzenia z kryzysu i taka polityka będzie kontynuowana w dalszej części roku pomimo podwyższonej inflacji. W zeszłym tygodniu, utrzymując łagodne warunki finansowania EBC zasygnalizował rozważenie wprowadzenie zamiennego instrumentu zastępującego zakupy aktywów w ramach programu PEPP, które zakończą się w marcu 2022 r. Z kolei środowe posiedzenie Rezerwy Federalnej nie wniosło wiele pod kątem dalszych kroków na drodze do normalizacji polityki pieniężnej.

FX: złoty umocnił się wobec dolara - spadek kursu USD/PLN wynikał przede wszystkim ze wzrostu kursu eurodolara (EUR/USD) - 5

Fed pozostawił główne parametry (stopy procentowe oraz wartość skupu programu QE) bez zmian,

na co wpływ wciąż wywiera sytuacja w amerykańskiej gospodarce. Prezes powtórzył, że jeszcze dużo czasu minie aż rynek pracy powróci do poziomu sprzed pandemii a inflacja napotka długoterminowe cele pomimo, że może okazać się bardziej trwała niż zakładano. J. Powell nie rzucił więcej światła odnośnie terminu zawężenia wzrostu sumy bilansowej, wobec tego uczestnicy rynku będą szukać więcej informacji w tym zakresie podczas jesiennych wydarzeń związanych z amerykańskim bankiem centralnym. Brak jasnych perspektyw co do dalszych kroków podejmowanych przez FOMC przyczynił się do lekkiego osłabienia dolara.

FX: złoty umocnił się wobec dolara - spadek kursu USD/PLN wynikał przede wszystkim ze wzrostu kursu eurodolara (EUR/USD) - 3

W czerwcu inflacja na Węgrzech wyniosła 5,3%

(najwyżej w Unii Europejskiej) co było wystarczającym powodem do zapowiedzi ,,zdecydowanych kroków” w walce z wyższą inflacją oraz kontynuowania zacieśnienia monetarnego w postaci podwyżki stóp procentowych. W pierwszym tygodniu sierpnia swoją decyzję ogłosi czeski bank centralny, który również prawdopodobnie podtrzyma zapoczątkowany proces normalizacji polityki pieniężnej. Członek Narodowego Banku Czeskiego zapowiedział, że stopy procentowe powinny być podnoszone, gdyż ryzyko nadmiernej inflacji jest większe niż to wynikające z nowych wariantów koronawirusa.

FX: złoty umocnił się wobec dolara - spadek kursu USD/PLN wynikał przede wszystkim ze wzrostu kursu eurodolara (EUR/USD) - 4

Narodowy Bank Polski odcina się od rozmów,

które przybliżałyby ograniczenie skupu rządowych instrumentów dłużnych, co bezpośrednio przekłada się na zachowanie polskiego rynku walutowego. Złoty tkwi na podobnych poziomach względem poprzednich sesji. Silny opór przy poziomie 4,60 oraz 3,90 na parach EUR/PLN i USD/PLN stanowi przeszkodę stronie popytowej par do kontynuacji tendencji wzrostowej. Zakładamy, że do końca tygodnia główne pary za złotym nie powinny istotnie oddalić się od wspomnianych poziomów.

FX: złoty umocnił się wobec dolara - spadek kursu USD/PLN wynikał przede wszystkim ze wzrostu kursu eurodolara (EUR/USD) - 2

Na polskim rynku dłużnym w środę doszło do lekkiego wzrostu zarówno na krzywej dochodowości skarbowych papierów wartościowych jak i IRS. Wśród czynników lokalnych uwagę przyciągała aukcja obligacji organizowana na BGK. Podobnie jak na ostatnich przetargach sprzedaż nie była duża i wyniosła 1,2 mld PLN, a największym zainteresowaniem cieszyły się papiery FPC0631 (o zmiennym kuponie). Istotne z lokalnego punktu widzenia będą piątkowe dane o CPI, gdzie konsensus zakłada wzrost z 4,4% r/r w czerwcu w okolice 4,7% w lipcu. Pewnych wskazówek przed informacją ze strony GUS, mogą być niemieckie indeksy inflacyjne, gdzie w czwartek opublikowane zostaną wstępne szacunki CPI oraz HICP, gdzie rynek zakłada ich wzrost w okolice 3% r/r. Ponadto dla rynku istotne mogą okazać się dane o koniunkturze gospodarczej w Europie (ESI) oraz PKB za drugi kwartał z USA.

Na rynkach bazowych, krzywe dochodowości nie przesunęły się istotnie w porównaniu do poprzedniego dnia

Amerykański benchmark 10-letni kończył sesję blisko 1,23%, odwracając wcześniejszy wzrost w trakcie sesji w okolice 1,28%, co wynikało z tonu decyzji FOMC. Pomimo dalszej poprawy sytuacji gospodarczej, nie stanowiło to dostatecznego bodźca aby zapowiedzieć ograniczanie wzrostu sumy bilansowej. Prezes Powell zasugerował, że ograniczanie skupu MBS-ów oraz obligacji skarbowych nastąpi prawdopodobnie w tym samym momencie, co oznacza podobną trajektorię do tej stosowanej przed laty. Język Fed wskazuje, że w mniejszym stopniu obawia się on o negatywny implikacje gospodarcze kolejnych fal zakażeń koronawirusem, na co wpływ ma miedzy innymi poziom zaszczepienia społeczeństwa. W środę Fed zapowiedział ponadto uruchomienia stałych operacji repo dla rynku lokalnego oraz zagranicznego, co ma stanowić wsparcie dla rynku pieniężnego w okresach zawirowań. Narzędzia mogą ograniczać konieczność do zwiększonej aktywności Fed w momentach niskiej płynności rynkowej.

FX: złoty umocnił się wobec dolara - spadek kursu USD/PLN wynikał przede wszystkim ze wzrostu kursu eurodolara (EUR/USD) - 1


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk