• Odbierz prezent
fundusze kryptowalutowe kryptowaluty

W swym artykule na portalu Cointelegraph, Constantin Kogan – partner w BitBull Capital, członek zarządu ABOTMI i inwestor w kryptowaluty od 2012 r., przybliżył zagadnienie funduszy kryptowalutowych.

 

 

Fundusze kryptowalutowe cieszą się rosnącą popularnością. Historia takich funduszy trwa dopiero 6 lat, jednak stały się już istotną częścią rynku. W 2017 r. utworzono 224 fundusze kryptowalutowe. W 2018 r. nastąpił jeszcze większy wzrost tego rynku, gdy powstało kolejnych 239 funduszy kryptowalutowych.  

Jak zwraca uwagę w swym artykule Constantin Kogan, chociaż niektórzy prognozują, że liczba ta spadnie w 2019 r., to jednak część ekspertów sądzi, że rynek ten będzie nadal rósł. Przykładem są analizy firmy badawczej Crypto Fund Research. Eksperci sądzą, że fundusze kryptowalutowe mają bezpośredni wpływ na rynek kryptowalut, a niektórzy nawet wskazują, że jest to kluczowa część tego rynku.

Fundusze kryptowalutowe są zazwyczaj funduszami hedgingowymi lub funduszami venture capital. Według analiz Fund Crypto Research, obecnie na całym świecie działa 812 funduszy kryptowalutowych. Spośród nich 369 to kryptowalutowe fundusze hedgingowe, 421 to fundusze venture capital, a pozostałe to ETF (exchange-traded funds) oraz fundusze private equity.

Jak zwraca uwagę autor artykułu, napływ funduszy venture capital ma związek z większymi możliwościami finansowania dla startupów, których działalność jest związana z technologią blockchain, ponieważ obecnie wśród tradycyjnych funduszy venture capital popularny jest trend, aby finansować firmy z tej branży.

Niewątpliwie rosnący i dojrzewający rynek blockchain i kryptowalut przyciąga inwestorów private equity do inwestowania w fundusze kryptowalutowe.

W przypadku kryptowalutowych funduszy hedgingowych, istotną kwestią jest maksymalizacja wszelkich okazji inwestycyjnych, która jest możliwa dzięki zmiennej naturze rynku kryptowalut. Najczęściej działają one jako fundusze hybrydowe, które inwestują w ICO (initial coin offerings) i kryptowaluty. Korzystają one z długoterminowych strategii inwestycyjnych i zwykle nie zakładają szybkiego wyjścia ze swych inwestycji, podobnie jak fundusze venture capital.

 

Czy fundusze kryptowalutowe są duże?

Fundusze kryptowalutowe nie są tak duże jak ich tradycyjne odpowiedniki. Pomimo, że fundusze kryptowalutowe obecnie rosną, to jednak wspólny raport PwC i Elwood pokazuje, że ponad 60% istniejących funduszy kryptowalutowych zarządza aktywami o wartości mniejszej niż 10 mln USD. To oznacza, że wiele z tych funduszy to firmy działające na małą skalę. Często zatrudniają one mniej  niż 5 pracowników. Jednak istnieją też fundusze kryptowalutowe, które zarządzają aktywami powyżej 50 mln USD, a tylko dwa z nich zarządzają środkami o wartości 1 mld USD i więcej.

Chociaż dane te sprawiają imponujące wrażenie, to jednak wartość aktywów zarządzanych przez fundusze kryptowalutowe jest znacznie niższa od wartości aktywów kontrolowanych przez tradycyjne fundusze hedgingowe. Łącznie aktywa zarządzane przez wszystkie fundusze kryptowalutowe stanowią 1% wartości aktywów funduszy hedgingowych.

 

Fundusze kryptowalutowe osiągają wyższą stopę zwrotu niż Bitcoin

Nie każdy fundusz hedgingowy osiąga lepsze wyniki od swego benchmarku. Nierzadko zdarza się, że fundusze inwestycyjne osiągają słabszą stopę zwrotu niż  główne indeksy giełdowe. Jednak w świecie kryptowalut sytuacja wygląda inaczej. Fundusze kryptowalutowe osiągają wyniki przekraczające oczekiwania nawet wymagających inwestorów.

Crypto Fund Research Cryptocurrency Fund Index (CFR Crypto Index) – indeks, który śledzi ponad 40 funduszy kryptowalutowych przewyższył swym wynikiem rynek Bitcoina, który wzrósł o 100% w okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2019 r., zyskując ponad 1400% w tym samym czasie.

Wyniki indeksu CFR Crypto robią tym większe wrażenie, biorąc pod uwagę, że fundusze te pobiły rynek także wtedy, gdy obawiano się rynku niedźwiedzia. Niemniej jednak nie oznacza to, że inwestorzy nie stracili pieniędzy w czasie spadków w 2018 r. W tamtym czasie fundusze kryptowalutowe uzyskały stopę zwrotu -46%, podczas, gdy sam Bitcoin -76%. Jest to całkiem niezły wynik.

Czytaj także: Manager funduszu kryptowalutowego przeprasza za zbyt duże zyski

Prawnik John Lore zajmuje się doradztwem dla funduszy inwestycyjnych. W swojej pracy spotyka coraz większą grupę klientów pragnących założyć własny fundusz oparty na kryptowalutach. Nie wszyscy z nich dobrze się czują ze swoimi zyskami.   Kto chce zakładać własne fundusze kryptowalutowe? Prawnik.. Czytaj
Manager funduszu kryptowalutowego przeprasza za zbyt duże zyski

 

Fundusze kryptowalutowe i rynek niedźwiedzia

Constantin Kogan stwierdza, że efekt bessy w 2018 r. mógłby spowolnić rozwój kryptowalut, gdyby nie optymizm funduszy kryptowalutowych. Inwestorzy venture capital i kryptowalutowe fundusze hedgingowe wykorzystały ten okres na wybranie interesujących projektów blockchainowych i ich sfinansowanie. Niewątpliwie bez tego finansowania wiele projektów utknęłoby w martwym punkcie.

 

Fundusze kryptowalutowe w poszczególnych latach

Autor artykułu na portalu Cointelegraph zamieścił wykres, który obrazuje, ile funduszy kryptowalutowych powstało w poszczególnych latach. We wszystkich latach łącznie poprzedzających rok 2014 były 152 fundusze. W 2014 r. powstało 36 kolejnych. W 2015 r. przybyło ich 42, a w 2016 r. już 46. W 2017 r. powstały 224 takie fundusze, a w 2018 r. aż 239.

FXMAG kryptowaluty fundusze kryptowalutowe  - co warto o nich wiedzieć? kryptowaluty fundusze inwestycyjne fundusz hedgingowy venture capital bitcoin blockchain 1

 

Im krócej, tym lepiej? 

Kogan zwraca uwagę, że mogłoby się wydawać, że doświadczenie inwestycyjne to istotny czynnik, który mógłby determinować zyskowność funduszu inwestycyjnego, a tymczasem jest ono mniej znaczące w branży funduszy hedgingowych. Raport Uniwersytetu Loyola Marymount pokazał, że wyniki funduszy hedgingowych były tym niższe, im dłużej fundusze te istniały. W raporcie stwierdzono, że przeciętny wiek konwencjonalnych funduszy hedgingowych to 52 miesiące, a stopy zwrotu uzyskane w pierwszym roku były ponad trzykrotnie wyższe niż te, które zostały osiągnięte w piątym roku działalności tych funduszy. W przypadku funduszy kryptowalutowych w indeksie CFR, ich średni wiek wynosi 16 miesięcy. Nawiązując do danych Uniwersytetu Loyola Marymount, można przypuszczać, że zarządzający funduszami kryptowalutowymi są jeszcze w najlepszym momencie swej formy, co pomaga im uzyskiwać te imponujące stopy zwrotu.

 

Najwięcej funduszy kryptowalutowych jest w USA

Według raportu PwC i Elwood, 64% funduszy kryptowalutowych ma swą siedzibę w USA. Inne kraje, w których jest sporo takich funduszy, to Kajmany, Wielka Brytania, Singapur, Liechtenstein, Luksemburg i Australia. Jak stwierdził autor artykułu, wydaje się, że fundusze kryptowalutowe raczej preferują lokalizacje, w których są już obecne tradycyjne fundusze hedgingowe.

W przeszłości niewielki rozmiar funduszy kryptowalutowych sprawiał, że nie były one w centrum zainteresowania organów regulacyjnych. Jednak uległo to zmianie, gdy Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a także organy regulacyjne innych krajów świata, zaczęły ustanawiać ramy prawne dla ICO i różnych tokenów. Ponieważ fundusze kryptowalutowe mają silny związek z tokenami bezpieczeństwa (security tokens), nie można wykluczyć, że będą musiały z czasem spełniać surowsze wymogi rejestracyjne.

 

Podsumowanie

Typowy fundusz kryptowalutowy może być funduszem hedgingowym albo funduszem venture capital. Fundusze kryptowalutowe nie są tak duże jak ich tradycyjne odpowiedniki i nie są jeszcze tak znaczące na rynkach finansowych. Niemniej jednak potrafią uzyskać imponujące stopy zwrotu, przewyższając wiodącą kryptowalutę Bitcoin. Fundusze kryptowalutowe dobrze sobie radziły na rynku niedźwiedzia. Brak dużego doświadczenia na rynku nie jest problemem. Większość funduszy kryptowalutowych na świecie ma swą siedzibę w USA. Wciąż panuje niepewność związana z regulacjami, szczególnie w tym regionie.

Czytaj także: Strategie funduszy hedgingowych

Trwający od kilku dekad proces rozwoju i skomplikowania rynków finansowych doprowadził do powstania setek różnych instrumentów, którymi handlują wyspecjalizowane instytucje, które można podzielić się na kilka głównych grup. Są wśród nich podmioty o starszej historii: Banki Inwestycyjne, Otwarte i Z.. Czytaj
Strategie funduszy hedgingowych


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk