• Odbierz prezent
Fundusze ETF na indeks dochodowy oraz cenowy. Na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu ETF?

Jak wybrać fundusz ETF, który będzie inwestował w najkorzystniejszy dla nas indeks?

 

ETF i jego zadania

Jak wiesz, ETF jest dość specyficznym typem funduszu inwestycyjnego, który nie tylko jest notowany na giełdzie papierów wartościowych i zachowuje się jak akcje spółek giełdowych, ale też jego zadaniem nie jest próba pokonania rynku (do czego dążą tradycyjne fundusze), a podążanie za benchmarkiem, czyli naśladowanie zachowania swojego indeksu docelowego. I właśnie z tego powodu przy wyborze odpowiadającego nam funduszu notowanego na giełdzie powinniśmy kierować się nie tylko jego kosztami zarządzania i popularnością, ale też tym jaki konkretnie indeks replikuje, czyli śledzi. O tym w jaki sposób ETF-y podążają za indeksami, opowiadałem w poprzednim, jedenastym odcinku Kursu Inwestowania w ETF.

 

Czym jest indeks giełdowy (akcyjny)?

Indeks giełdowy to hipotetyczny portfel składający się ze ściśle określonej liczby spółek, których akcje w konkretnych proporcjach procentowych wpływają na jego notowania. Wartość indeksu jest określana w punktach, a nie w walucie (jak ma to miejsce w przypadku akcji), natomiast to właśnie zmiana cen akcji spółek wchodzących w jego skład ma wpływ na zmianę notowań samego indeksu, co jest chyba oczywiste.

Każda spółka ma określoną wagę w portfelu indeksowym i tak np. 2% wzrost CD Projekt na konkretnej sesji giełdowej (13,45% wagi indeksu) będzie mieć znacznie większy wpływ na notowania WIG20 niż np. 2% spadek CCC (1,1% wagi indeksu) - zakładając że pozostałe spółki nie zmienią swojego kursu, to w takiej sytuacji WIG20 i tak byłby na plusie.

FXMAG etf fundusze etf na indeks dochodowy oraz cenowy. na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu etf? etf - najlepszy kurs inteligentnego inwestowania indeksy giełdowe indeks cenowy indeks dochodowy etf benchmark etf benchmark na giełdzie wig20 s&p500 etf i jego zadania czym jest indeks giełdowy (akcyjny)? po co tworzy się indeksy giełdowe? indeks dochodowy i cenowy - podobieństwa i różnice jakie są rodzaje indeksów giełdowych? etf zadania etf jaki wybrać jak wybrać etf który etf wybrać najlepszy etf zadania etf co to jest indeks giełdowy indeks giełdowy co to indeks giełdowy co to jest benchmark benchmark co to benchmark etf co to indeks giełdowy definicja indeks giełdowy po co się stosuje indeks giełdowy znaczenie indeks giełdowy rodzaje rodzaje indeksów giełdowych indeksy giełdowe jakie rodzaje indeks giełdowy po co indeks cenowy co to co to jest indeks cenowy indeks cenowy giełda indeks giełdowy interpretacja indeks cenowy jak obliczyć rodzaje indeksów giełdowych indeks dochodowy co to co to jest indeks dochodowy indeks dochodowy giełda indeks dochodowy czy cenowy etf na indeks cenowy czy dochodowy? etf na indeks cenowy etf na indeks cenowy przykład etf na indeks dochodowy etf na indeks dochodowy przykład etf na indeks cenowy czy dochodowy który wybrać etf-y 1

 

Jakie są rodzaje indeksów giełdowych?

Czołowe indeksy giełdowe zbierają w portfelu największe spółki z danego parkietu pod względem kapitalizacji i obrotów (WIG20, DAX), natomiast istnieje wiele innych rodzajów indeksów, np:

 • indeksy sektorowe (WIG.GAMES, WIG-BANKI, S&P Semiconductor Index)
 • indeksy szerokiego rynku (np. WIG, NCIndex)
 • Indeksy tematyczne (np. MSCI ex Fossil Fuel)
 • geograficzne (np. MSCI Emerging Markets

 

Po co tworzy się indeksy giełdowe?

Indeksy służą do określania tendencji rynkowych i trendów, a także do mierzenia kondycji konkretnych branż i sektorów. Mówiąc prościej, indeks ma nam dać ogólne spojrzenie na to co dzieje się z wybranym wycinkiem rynku kapitałowego, zarówno w krótkim terminie, jak i długoterminowo. Na podstawie zachowania indeksów szerokiego rynku ocenia się kondycję całej giełdy, dlatego też są one nazywane benchmarkami, które służą funduszom za punkt odniesienia pod względem rocznych stóp zwrotu, jakie osiągają.

 

Indeks dochodowy i cenowy - podobieństwa i różnice

Poza tym, że indeksy różnią się od siebie pod względem tego w jaki sposób dobierane są spółki, które wchodzą w skład ich portfela, bardzo ważny jest sposób kalkulacji wartości indeksu. Czyli po prostu co jest wliczane do jego wyceny.

Pod względem kalkulacji wartości indeksów można wyodrębnić dwa rodzaje, które w zasadniczy sposób się od siebie różnią - indeks cenowy i indeks dochodowy.

 

Indeks cenowy (Price Index) - jest to indeks, którego wartość jest obliczana wyłącznie na podstawie zmian cen akcji spółek, które wchodzą w jego skład. Czyli na chłopski rozum, bez żadnych komplikacji. Ale czy sam kurs akcji jest zawsze wymierny? Co w sytuacji, w której spółka wchodząca w skład indeksu wypłaca dywidendę, co jak wiadomo wiąże się z tzw. odcięciem dywidendy, czyli pomniejszeniem kursu o wartość wypłaconego zysku na pojedynczą akcję? Jak nietrudno się domyślić, wpływa to niekorzystnie na notowania indeksu. Dlatego też stworzono drugi typ indeksu, który radzi sobie z tym problemem:

Indeks dochodowy (Total Return Index) - jest to typ indeksu, którego wartość również jest obliczana na podstawie zmian cen akcji akcji spółek, które wchodzą w jego skład. Oprócz tego indeks dochodowy uwzględnia w swojej wycenie również dywidendy wypłacane przez spółki, które wchodzą w jego skład i wyemitowane prawa poboru. Są one reinwestowane we wszystkie składniki indeksu. Dzięki temu indeks dochodowy nigdy nie może osiągnąć niższej stopy zwrotu niż jego cenowy odpowiednik, natomiast gdy spółki wchodzące w jego skład wypłacają dywidendy, to jego stopa zwrotu będzie odpowiednio wyższa.

Indeksy Total Return można podzielić również na dochodowe netto i brutto

 • indeks dochodowy brutto uwzględnia dochody z dywidend przed opodatkowaniem (wymierne tylko dla funduszy, które nie płacą podatku od dywidend), w Polsce indeksy TR są wyłącznie brutto
 • indeks dochodowy netto uwzględnia dywidendy już po opodatkowaniu (więc będzie mieć niższą stopę zwrotu niż TR brutto, ale wyższą niż indeks cenowy)

 

Porównanie stóp zwrotu na indeksie S&P500 (dochodowy brutto, netto i cenowy):

FXMAG etf fundusze etf na indeks dochodowy oraz cenowy. na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu etf? etf - najlepszy kurs inteligentnego inwestowania indeksy giełdowe indeks cenowy indeks dochodowy etf benchmark etf benchmark na giełdzie wig20 s&p500 etf i jego zadania czym jest indeks giełdowy (akcyjny)? po co tworzy się indeksy giełdowe? indeks dochodowy i cenowy - podobieństwa i różnice jakie są rodzaje indeksów giełdowych? etf zadania etf jaki wybrać jak wybrać etf który etf wybrać najlepszy etf zadania etf co to jest indeks giełdowy indeks giełdowy co to indeks giełdowy co to jest benchmark benchmark co to benchmark etf co to indeks giełdowy definicja indeks giełdowy po co się stosuje indeks giełdowy znaczenie indeks giełdowy rodzaje rodzaje indeksów giełdowych indeksy giełdowe jakie rodzaje indeks giełdowy po co indeks cenowy co to co to jest indeks cenowy indeks cenowy giełda indeks giełdowy interpretacja indeks cenowy jak obliczyć rodzaje indeksów giełdowych indeks dochodowy co to co to jest indeks dochodowy indeks dochodowy giełda indeks dochodowy czy cenowy etf na indeks cenowy czy dochodowy? etf na indeks cenowy etf na indeks cenowy przykład etf na indeks dochodowy etf na indeks dochodowy przykład etf na indeks cenowy czy dochodowy który wybrać etf-y 2

 

W Polsce indeks szerokiego rynku WIG jest dochodowy, ale już WIG20, mWIG40 i sWIG80 są cenowe. Posiadają swoje dochodowe odpowiedniki z dopiskiem TR: WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR.

Niemiecki DAX również jest indeksem domyślnie dochodowym.

Jak rozpoznać indeks dochodowy i cenowy?

Jeśli chcesz sprawdzić czy interesujący Cię indeks jest dochodowy czy cenowy, wystarczy odnaleźć jego specyfikację (tzw. kartę indeksu), w której opisany jest sposób obliczania jego wartości, a także metodologia budowania portfela indeksowego. Oprócz tego, spora część indeksów cenowych posiada swoje dochodowy odpowiedniki z dopiskiem TR.

 

Co jest lepsze? ETF na indeks cenowy czy dochodowy?

Z dość oczywistych względów przy wyborze funduszu inwestującego w indeks giełdowy powinniśmy wybierać taki, który replikuje indeks dochodowy, a nie cenowy? Dlaczego? Między innymi dlatego, że indeks dochodowy nigdy nie będzie mieć niższej stopy zwrotu od cenowego, natomiast może mieć wyższą w przypadku wypłaty dywidend przez spółki, które wchodzą w jego skład. W przypadku ujemnych stóp zwrotu, ETF na indeks dochodowy może zapewnić nam mniejszą stratę. Aktualnie większość czołowych ETF-ów replikuje indeksy dochodowe (oprócz lewarowanych i odwróconych), jednak zawsze trzeba zwracać na to uwagę przy ich wyborze.

 

Przykład ETF-u na indeks cenowy

Pierwszy fundusz notowany na warszawskiej giełdzie, jakim jest Lyxor W20L (od 2010 r.) replikuje podstawowy indeks WIG20, czyli indeks cenowy.

 

Przykład ETF-u na indeks dochodowy

Od zeszłego roku na GPW notowany jest również Beta ETF WIG20TR, który replikuje indeks dochodowy dwudziestu największych spółek z warszawskiej giełdy.

 

Jakie są między nimi różnice? Nie wnikając w koszty zarządzania i sposoby replikacji, różnią się stopami zwrotu:

 • Lyxor W20L zanotował stratę 21% w ciągu ostatniego roku
 • Beta ETF WIG20TR zanotował stratę 19,8% w ciągu ostatniego roku

 

Abstrahując od tego czy są to imponujące wyniki, już w pierwszym roku porównania stóp zwrotu widać korzyści wynikające z replikowania indeksu dochodowego, a nie cenowego.

Dla przykładu WIG20TR w ciągu ostatnich 5 lat stracił 6%, podczas gdy WIG20 niemal 17%, co jest już różnicą trudną do przeoczenia, szczególnie dla inwestorów średnio i długoterminowych. 

 

Podsumowując: jeśli szukasz ETF-u inwestującego w akcje, w miarę możliwości wybieraj ten, który replikuje indeks dochodowy. 

 

https://www.fxmag.pl/artykul/etf-kopiuj-wklej-indeks-gieldowy-co-to-jest-replikacja-fizyczna-i-syntetyczna


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk