• Odbierz prezent
Fundacja Trading Jam chce od KNF ujawnienia raportu ws nadużyć brokera XTB

Fundacja Trading Jam w czwartek 21 marca opublikowała list otwarty do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Jacka Jastrzębskiego, w sprawie największego w Polsce domu maklerskiego X-Trade Brokers. Chodzi o postępowanie wobec brokera, który rzekomo miał dopuścić się działania na niekorzyść klientów, dokonując tzw. „asymetrycznej dewiacji” przy realizowaniu zleceń, co wg Fundacji mogło doprowadzić do strat traderów szacowanych nawet na 84 mln PLN.

 

Oficjalne stanowisko DM X-Trade Brokers znajduje się na dole artykułu

 

Fundacja Trading Jam w imieniu polskiej społeczności traderskiej domaga się upublicznienia wyników kontroli KNF, która została przeprowadzona w domu maklerskim X-Trade Brokers (XTB) w latach 2014-2016. Na mocy postępowania KNF i śledztwa prokuratury, które wszczęto w sierpniu 2017 r., nadzór finansowy zdecydował się 18 września 2018 r. na nałożenie wówczas rekordowej, 9,9 mln PLN kary finansowej na XTB. W uzasadnieniu swojej decyzji KNF stwierdził stosowanie przez brokera tzw. asymetrycznej dewiacji przy egzekucji zleceń klientów, a także zarzucił niedopełnienie obowiązków informacyjnych wobec klientów w kwestii realizacji zleceń za okres od stycznia 2014 r. do marca 2016 r.

X-Trade Brokers nie zgodził się z zarzutami KNF, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, wedle którego asymetryczna dewiacja przy egzekucji zleceń nie działała na niekorzyść klientów.

 

 

Czytaj także: Rekordowa kara w historii KNF - 9,9 mln złotych nałożone na X-TRADE BROKERS Dom Maklerski S.A.

KNF nałożyła na X-Trade Brokers S.A. karę w wysokości 9,9 mln zł. Według Komisji Nadzoru Finansowego spółka miała świadczyć usługi maklerskie "bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta".   Chcesz dowiedzieć się szczegółów na temat tej sprawy? Koniecznie sprawdź nasz obszerny artykuł n.. Czytaj
Rekordowa kara w historii KNF - 9,9 mln złotych nałożone na X-TRADE BROKERS Dom Maklerski S.A.

Pełna treść listu otwartego:

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Jako organizacja społeczna zrzeszająca ponad 30 000 polskich inwestorów

indywidualnych rynku kapitałowego, której statutowym celem jest ochrona inwestorów indywidualnych przed nadużyciami oraz pomoc ofiarom przestępstw na rynku kapitałowym, wyrażamy głębokie rozczarowanie postępowaniem KNF wobec stwierdzonych przez organ naruszeń prawa w Domu Maklerskim X-Trade Brokers S.A. (dalej jako „XTB”), których skutkiem ma być wyrządzenie klientom szkód majątkowych w kwocie do 84 mln PLN.

Nasz niepokój budzi przede wszystkim brak transparentności działań KNF podjętych w przedmiotowej sprawie, a w szczególności ukrywanie przed opinią publiczną raportu KNF datowanego na wrzesień 2016 r. z kontroli działalności XTB za lata 2014 – 2016, w którym organ stwierdził ponad 50 rodzajów naruszeń prawa i wewnętrznych regulacji KNF oraz wydał 47 zaleceń pokontrolnych.

Ukrywanie powyższego dokumentu przez okres 2,5 roku, w naszej ocenie, stanowi działanie na szkodę klientów XTB, którzy nie mając dostępu do wyników kontroli w rzeczywistości pozbawieni zostali przez organ możliwości dochodzenia roszczeń względem brokera z tytułu wyrządzonych im szkód. Pragniemy w tym kontekście zwrócić uwagę, iż co do zasady termin przedawnienia roszczeń cywilnych z tytułu czynu niedozwolonego wynosi 3 lata, w związku z powyższym uzasadniona jest obawa, iż dalsze ukrywanie przez KNF raportu z kontroli w XTB za lata 2014- 2016 może doprowadzić do przedawnienia roszczeń cywilnych klientów XTB, ergo braku możliwości uzyskania należnego odszkodowania od nadzorowanego przez Państwa podmiotu.

W konsekwencji, zwracamy się do Pana Przewodniczącego z pilną prośbą o niezwłoczne spowodowanie upublicznienia wyników kontroli KNF w Domu Maklerskim X-Trade Brokers S.A. za lata 2014-2016.

W demokratycznym państwie prawa nie może być tak, iż jedynym beneficjentem stwierdzonych naruszeń jest Skarb Państwa, a pośrednio sam naruszający, dla którego jedyną dolegliwością jest uiszczenie kary finansowej (9 mln PLN) stanowiącej ułamek zysków uzyskanych z naruszeń prawa. Tymczasem, poszkodowanym inwestorom organ utrudnia, bądź uniemożliwia dochodzie naprawienia szkód wyrządzonych stwierdzonymi naruszeniami, doprowadzając do przedawnienia ich roszczeń cywilnych względem spółki. W naszej ocenie zaistniała sytuacja, jest nie do zaakceptowania, urąga podstawowym standardom praworządności i ochrony praw uczestników rynku, nie buduje zaufania inwestorów indywidualnych wobec KNF jako instytucji ochrony prawa.

Mając powyższe na uwadze, liczymy na Pańską interwencję oraz podjęcie działań skutkujących jak najszybszym ujawnieniem przedmiotowego raportu z kontroli KNF.

 

List został podpisany przez Rafała Zaorskiego, prezesa Fundacji Trading Jam, Jakuba Mościckiego, dyrektora generalnego oraz Patryka Przeździeckiego, Rzecznika Praw Tradera Fundacji Trading Jam.

 

Czytaj także: Postępowanie ws XTB - Czy największy broker złamał prawo i oszukał swoich klientów?

Poniedziałek trzynastego listopada z pewnością zapisze się w historii rodzimej branży Forex. To w tym dniu Internet obiegły informacje o rzekomych oszustwach, jakich na swoich klientach dopuścił się największy polski broker CFD  – X-Trade Brokers. Artykuł opublikowany dzień wcześniej na łamach Puls.. Czytaj
Postępowanie ws XTB - Czy największy broker złamał prawo i oszukał swoich klientów?
 
 

 

Oficjalne stanowisko XTB:

Szanowni Państwo,

W związku z postami dotyczącymi X-Trade Brokers DM S.A. (dalej “XTB”), które w ostatnim czasie pojawiły się na jednym z forów internetowych, zdecydowaliśmy się przedstawić nasze stanowisko.

W 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej “Komisja”) nałożyła na XTB karę pieniężną. Uzasadnieniem nałożenia kary przez Komisję było m.in. świadczenie usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta. Chcemy wyraźnie podkreślić, że nasze dotychczasowe stanowisko w tej kwestii pozostaje bez zmian.

Uważamy, że kara pieniężna została nałożona na XTB z naruszeniem przepisów prawa oraz w rezultacie dokonania nieprawidłowych ustaleń. XTB działało w granicach prawa, a na uzasadnienie tej tezy posiadamy cztery niezależne ekspertyzy matematyczne i prawne, gdzie każda z nich potwierdza, iż nie działaliśmy na szkodę klienta i żadne z wniosków w nich zawartych nie pozwalają na stwierdzenie, że moglibyśmy doprowadzić do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez naszych klientów lub działać na ich niekorzyść.

Chcemy także podkreślić, że Komisja nałożyła na nas karę za stosowanie w latach 2014-2015 asymetrycznego odchylenia w realizacji transakcji natychmiastowych, który w okresie jego stosowania był standardem rynkowym, a zakaz jego stosowania Komisja wprowadziła dopiero na mocy uchwały nr 352/2016 z dnia 24 maja 2016 r., którą przyjęła “Wytyczne dotyczące usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych” i zobowiązała podmioty świadczące usługi maklerskie do ich wdrożenia do 30 września 2016 r. Jako XTB wprowadziliśmy symetryczne odchylenie bez przymusu ze strony Komisji, na rok przed wydaniem Wytycznych.

W dniu 29 października 2018 r. złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Komisji, w której jasno określamy nasze stanowisko. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie i wierzymy, że finalnie sprawa zostanie rozpatrzona na naszą korzyść.

Raport Komisji, który jest powiązany z decyzją tego organu odnośnie nałożenia na nas kary pieniężnej stanowi przedmiot toczącego się postępowania administracyjnego. Stanowiąc przedmiot badania przez sąd administracyjny w zakresie prawidłowości jego sporządzenia oraz zawartości, ze względu na dobro postępowania powinien pozostać poufny. Z tego względu do czasu dokonania ostatecznego i prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny raport nie zostanie rozpowszechniony.

 

Anna Drozd

PR Manager X-Trade Brokers DM S.A.


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk