• Odbierz prezent
FTH: Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych Emitenta (2021-03-19 22:27)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego o zmianie terminu publikacji okresowego raportu rocznego za 2020 r.

Emitent wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego obowiązku jest ujawnienie się problemu ze złożeniem elektronicznego podpisu pod dokumentem wchodzącym w skład raportu rocznego w dniu 19 marca 2021 r., tj. w dniu w którym raport roczny powinien zostac opublikowany. W związku z powyższym Emitent nie był w stanie zadośćuczynić obowiązkowi wskazanemu w par 6 ust. 14.2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w przewidzianym tam terminie. Pomimo, iż przedmiotowe zdarzenie było całkowicie niezależne od Emitenta, Zarząd zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-19 22:27:49Kamil WawruchPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk