• Odbierz prezent
fsb bitcoin carney

Komisja Stabilności Finansowej (FSB - Financial Stability Board), zrzeszająca państwa G20 i   Komisję Europejską, opublikowała w poniedziałek 16 lipca oficjalny raport poświęcony kryptowalutom (krypto-aktywom) i przyszłym zasadom dotyczącym bieżącego monitorowania zachowania rynku walut cyfrowych. Publikacja jest związana z ustaleniami, do jakich doszło na szczycie G20 w marcu tego roku.

 

Dziesięciostronicowy raport zatytułowany „Krypto-aktywa” („Crypto-assets”) wyznacza sześć wskaźników, według których Komisja będzie analizować sytuację na rynku kryptowalut. W swoim założeniu mają one „pomóc w zidentyfikowaniu i zmniejszeniu ryzyka dla konsumentów oraz inwestorów, a także docelowo zwiększyć integralność rynku i jego finansową stabilność.”

FSB będzie na bieżąco śledzić m.in.:

  • Czynniki podstawowego ryzyka rynkowego: w ich skład wchodzi kapitalizacja rynku kryptowalut (wysokość i poziom wzrostów), notowania i zmienność cenowa głównych kryptowalut, które gromadzić będzie Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).
  • Efekt majątkowy, w ramach którego badane będą stopy zwrotu, liczba aktywnych zbiórek funduszy w postaci ICO, a także napływ oraz odpływ walut fiducjarnych z rynku kryptowalut
  • Ekspozycja instytucjonalna: kontrola derywatów (instrumentów pochodnych) opartych o kryptowaluty (obecnie głównie kontraktów futures na BTC), polegająca na mierzeniu wolumenów handlowych, liczby i typów pośredników rozliczeniowych, a także poziomu wykorzystywania dźwigni finansowej. Co ciekawe, mierzona będzie również ekspozycja instytucji bankowych na krypto-aktywa, czym zajmie się organ BCBS (Komitet Kontroli Bankowej w Bazylei)
  • Płatności i rozliczenia: obserwacja skali transakcji dokonywanych za pomocą kryptowalut
  • Porównanie z innymi rynkami: zestawienie sytuacji (zmienność cenowa, korelacja) rynku kryptowalut z innymi klasami aktywów, takich jak surowce, metale szlachetne, waluty i papiery wartościowe

 

Powyższe ramy kontrolne mają zapewnić ogólny i całościowy wgląd w bieżącą sytuację rynku kryptowalut, bazującą na zmienności cenowej, aktywności ICO, wykorzystania kryptowalut w płatnościach, a także - co jest nowością - ekspozycji inwestorów instytucjonalnych na tzw. krypto-aktywa. Raporty te mogą być interesującym i przydatnym źródłem informacji o rynku kryptowalut również dla inwestorów, zakładając rzetelną prezentację i interpretację danych przez FSB.

Komisja Stabilności Finansowej w swoim raporcie potwierdziła stanowisko, wg którego „krypto-aktywa nie stanowią istotnego zagrożenia dla globalnej stabilności finansowej w obecnym czasie, co jednak nie zmienia faktu, że należy ten rynek bacznie obserwować, ze względu na błyskawiczne zmiany, jakie w nim zachodzą”.

Jest to o tyle istotne stanowisko, że FSB działa przy BIS (Banku Rozrachunków Międzynarodowych), który ma realny wpływ na postrzeganie rynku kryptowalut przez banki centralne zrzeszonych w nim 60 krajów. Nietrudno zaś domyślić się, że banki centralne mogą pośrednio wpływać (chociażby przez lobbing) na krajowe regulacje rynku walut cyfrowych.

 

 

„Kryptowaluty nie staną się prawdziwym pieniądzem”

W czerwcu Bank Rozrachunków Międzynarodowych opublikował swój doroczny raport ekonomiczny, w którym cały rozdział poświęcony został kryptowalutom. Wg raportu kryptowaluty są w tak wczesnej fazie rozwoju, że nie mają szans na wyparcie, czy chociażby zastąpienie pieniędzy fiducjarnych, głównie ze względu na bardzo wysokie koszty utrzymania sieci i jej ogromną energochłonność. BIS w raporcie podkreśla również niską skalowalność transakcji oraz niestabilność notowań walut cyfrowych. Raport ma jednoznacznie negatywny stosunek do kryptowalut, zaś jego krytyczną analizę można obejrzeć w 22. odcinku programu satyryczno-edukacyjnego „O kryptowalutach”.

Czytaj także: Kryptowaluty nie staną się "prawdziwym pieniądzem", wg Banku Rozrachunków Międzynarodowych

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank of International Settlements) w swoim corocznym raporcie ekonomicznym, zatytułowanym „Kryptowaluty - wychodząc poza szum medialny” uznał, że kryptowaluty nie są w stanie osiągnąć skali, która pozwoli im funkcjonować jako pieniądze.   Kryptowaluty bez szans.. Czytaj
Kryptowaluty nie staną się "prawdziwym pieniądzem", wg Banku Rozrachunków Międzynarodowych

Czytaj także: 22. O kryptowalutach - Wychodząc poza hype, czyli co banki centralne sądzą o krypto

W 22. odcinku programu "O kryptowalutach" rozmawiamy o tym, co bank centralnych banków centralnych, czyli Bank Rozrachunków Międzynarodowych, sądzi o kryptowalutach. Analizujemy coroczny raport Banku i sprawdzamy co znajduje się w rozdziale poświęconym walutom cyfrowym. Dlaczego wg Banku kryptowalu.. Czytaj
22. O kryptowalutach - Wychodząc poza hype, czyli co banki centralne sądzą o krypto

 

Echa szczytu G20

Raport FSB był ściśle powiązany z ustaleniami marcowego szczytu G20, zrzeszającego przedstawicieli dwudziestu największych gospodarek świata. Kryptowaluty były jednym z pobocznych tematów szczytu odbywającego się w Buenos Aires. Ustalono na nim m.in. że rynek kryptowalut powinien zostać uregulowany do końca lipca tego roku, zaś same przepisy powinny być ujednolicone dla krajów należących do G20 oraz Unii Europejskiej. Dominowało również przekonanie, że kryptowaluty nie mogą być zaliczane do kategorii aktywów nazywanych walutami, stąd też coraz częściej pojawiające się w oficjalnych dokumentach określenie krypto-aktywa (crypto-assets). Dla porównania, w polskich oficjalnych dokumentach najczęściej pojawia się termin „waluty wirtualne”.

Czytaj także: G20 – kryptowaluty to nie waluty i będą uregulowane

Dwudniowy szczyt grupy G20 dobiegł końca i na rynku kryptowalut nie wywołał tak wielkiego zamieszania jakiego można było się spodziewać po szumie jaki zrobił się wokół tego wydarzenia. Kwestie związane z kryptowalutami nie należały do najistotniejszych, nad jakimi pochylali się liderzy czołowych go.. Czytaj
G20 – kryptowaluty to nie waluty i będą uregulowane

 

FSB - Komisja Stabilności Finansowej

Komisja Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Board) jest międzynarodową organizacją monitorującą i wydającą rekomendacje oraz raporty związane z systemem finansowym.

W jej skład wchodzą członkowie państw należących do G20 oraz Komisja Europejska. FSB została utworzona w kwietniu 2009 r., zastępując dotychczasowy organ FSF (Financial Stability Forum).

Komisja Stabilności Finansowej działa przy Banku Rozrachunków Międzynordowych, dzieląc z nim siedzibę w Szwajcarskiej Bazylei.

Obecnym przewodniczącym FSB jest Mark Carney, pełniący również funkcję szefa Banku Anglii (BoE)


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk