• Odbierz prezent
KNF Fritz Group spółka

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat dotyczący spółki Fritz Group SA. KNF w komunikacie poinformowała o skargach klientów, dotyczących opóźnień w realizowaniu zobowiązań finansowych przez tę spółkę.

 

Czym zajmuje się spółka Fritz Group?

Fritz Group SA jest spółką, która zgodnie z przepisami uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej. Oprócz tego spółka wykonuje dodatkowo inną działalność gospodarczą.

Na podstawie uzyskanego zezwolenia Fritz Group SA jest uprawniona do wykonywania następujących usług płatniczych: przyjmowania wpłat gotówki i dokonywania wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkich działań niezbędnych do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych) oraz wykonywania transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o usługach płatniczych). 

Dodatkowa działalność spółki obejmuje prowadzenie internetowego (bezgotówkowego) kantoru wymiany walut. Polega ona na bezgotówkowym przyjmowaniu środków od zlecającego wymianę walutową i udostępnianiu mu w zamian równowartości tych środków w innej walucie, stosownie do ustalonych przez kantor kursów. Przy tego typu transakcjach kantor nie świadczy usługi płatniczej ani nie pośredniczy w tych transakcjach, lecz jest ich stroną (odbiorcą płatności lub płatnikiem). Z tych względów działalność ta nie podlega przepisom ustawy o usługach płatniczych, a kantory internetowe nie podlegają w tym zakresie nadzorowi KNF

 

Nieprawidłowości w spółce

Do KNF wpłynęły skargi klientów dotyczące nieprawidłowości w zakresie dodatkowej działalności spółki niezwiązanej z usługami płatniczymi. Dotyczą one działania internetowego kantoru wymiany walut i opóźnień w płatnościach. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła czynności mające na celu weryfikację tych nieprawidłowości oraz tego, czy spółka nadal spełnia wymogi dotyczące działalności w zakresie usług płatniczych i czy jest możliwe dalsze jej prowadzenie z zachowaniem ostrożności i stabilności.

 

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk