• Odbierz prezent
Frank po 4,10 PLN. Kurs dolara poniżej 3,77 zł. Euro nieznacznie powyżej 4,40 złotego. Mocny odwrót od amerykańskiej waluty

Ostatnie dni przynoszą zdecydowany odwrót od dolara. Szczególnie jest to widoczne na europejskim rynku – kurs euro wobec dolara (EUR/USD) nie był tak wysoko od niemal dwóch lat. Korzysta na tym złoty.

W ubiegłym tygodniu udało się doprowadzić do uzgodnienia szczegółów europejskiego Funduszu Ożywienia, którego wartość zbliży się do 700 mld euro. Bardziej sceptyczne kraje wywalczyły zwiększenie sumy pożyczek kosztem grantów, ale i tak będzie to ogromny transfer środków w ramach Unii. To pomaga notowaniom euro, ponieważ wraz z agresywną polityką EBC (która jest pewną formą redystrybucji dochodu tylnymi drzwiami) zmniejsza ryzyko powtórki kryzysu zadłużenia z lat 2011-2012. Wtedy rentowności długu Hiszpanii czy Włoch sięgały 6-7% i przy dzisiejszych poziomach długu choćby zbliżenie się do tych wartości oznaczałoby katastrofę. Dla porównania obecna rentowność włoskiej 10-latki to ok. 1%.

Drugim czynnikiem napędzającym wzrosty EURUSD jest ogrom płynności dostarczany przez banki centralne, powodujący odpływ od dolara. Najlepiej widać to w ostatnich dniach w notowaniach metali szlachetnych – cena złota w ujęciu dolarowym osiągnęła historyczny rekord, zaś srebro w ciągu tygodnia podrożało o ponad 20%. W tym tygodniu czeka nas decyzja Fed (środa) i rynek jest pewien, że amerykański bank centralny przynajmniej utrzyma dotychczasową politykę. Jednocześnie Republikanie zapowiadają przedstawienie szczegółu kolejnego parkietu fiskalnego przewidującego ponownie czeki dla gospodarstw domowych (wybory w USA już 3 listopada). To wszystko sprawia, że pomimo coraz trudniejszej sytuacji epidemiologicznej nastroje rynkowe pozostają bardzo dobre, a to szkodzi dolarowi.

Co na rynku walutowym Forex?

Ciekawie prezentuje się sytuacja w notowaniach USDPLN. Para po gwałtownych spadkach dotarła do strefy wsparcia w okolicach 3,73-3,75. Przy tych poziomach dolar nadal jest długoterminowo przewartościowany, ale w krótkim terminie bardzo wyprzedany. W poniedziałek o 9:45 kurs dolara USD/PLN wynosił 3,7640 złotego, kurs euro EUR/PLN 4,4050 zł, kurs franka CHF/PLN 4,1003 złotego, zaś kurs funta GBP/PLN 4,8273 zł.

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Notowania: EURPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURPLN/

Przemysław Kwiecień

Główny Ekonomista X-Trade Brokers. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent UW i London Metropolitan University (tytuł MSc). Najlepszy analityk makroekonomiczny 2014 roku według NBP, Rzeczpospolitej i Parkietu. Wielokrotnie w czołówce rankingów prognoz walutowych agencji Bloomberg.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk