• Odbierz prezent
FOXBUY.COM S.A.: Zawarcie umowy o finansowanie (2021-02-16 16:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
FOXBUY.COM S.A.
Temat
Zawarcie umowy o finansowanie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł trójstronną umowę ramową na finansowanie. Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Dom Maklerski „Intercapital Markets: S.A. z siedzibą w Sofii, Bułgaria. Zgodnie z przedmiotową umową wskazane domy maklerskie podejmą działania w celu pozyskania na rzecz Emitenta finansowania w łącznej kwocie do 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych). Pozyskanie finansowania może odbyć się w szczególności poprzez pozyskanie podmiotów, które udziela Emitentowi kredytu lub pożyczki czy też obejmą obligacje wyemitowane przez Emitenta. Strony nie wykluczają również innych form finansowania. Szczegółowe zasady i formy finansowania zostaną przekazane przez Emitenta raportem bieżącym w terminie do 30 dni.
Z tytułu pozyskanego finansowania Emitent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz każdego z domów maklerskich określonego procentu od pozyskanego finansowania.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony możliwością jej pisemnego rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zawarcie przedmiotowej umowy umożliwi Emitentowi realizację zaktualizowanej strategii rozwoju zaprezentowanej w dniu 5 lutego 2021 r. raportem ESPI nr 3/2021, w szczególności umożliwi dokonanie akwizycji, które są w najbliższych planach Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FOXBUY.COM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOXBUY.COM S.A.Telekomunikacja _tel_
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-482 02-482Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Solipska4 b
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
zarzad@foxbuysa.plfoxbuysa.pl
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Michał JuraPrezes ZarząduMichał Jura

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk