• Odbierz prezent
Fotowoltaika – Raport

Fotowoltaika już w 2019 roku mogła pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, ale sytuacja z ostatnich miesięcy nie śniła się nawet największym optymistom. Spółki PV notowane na polskiej giełdzie osiągały rekordowe kapitalizacje, a akcje rosły w niesamowitym tempie. Czy spółki fotowoltaiczne stały się tak popularne ze względu na technologię, aspekt polityczny czy może osiągane wyniki finansowe?

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną w związku z czym zalicza się do grupy odnawialnych źródeł energii. Podstawowym elementem instalacji odpowiedzialnej za ten proces są ogniwa fotowoltaiczne, które w celu wytwarzania większej ilości energii łączą się w moduły fotowoltaiczne. Ogniwa są zbudowane z materiału półprzewodnikowego, najczęściej krzemu. Grupa modułów, która zasila jeden falownik, tworzy panel fotowoltaiczny. Zadaniem falownika jest przekształcenie prądu stałego na prąd zmienny, który może zostać wykorzystany w domowych gniazdkach. Bardzo ważną funkcję pełni licznik dwukierunkowy, który dokonuje pomiarów przepływu prądu i w sytuacji, gdyby instalacja wytwarzała więcej energii niż jest potrzebne, przekierowuje nadwyżkę do sieci energetycznej, którą można później odebrać, najczęściej w stosunku 100:80.

Programy rządowe i rola UE

W ostatnich latach mamy do czynienia z rosnącą popularnością OZE w związku z trendem na ekologię oraz nowe technologie. Znaczenie w tym wszystkim mają liczne programy wspierające badania i rozwój rozwiązań fotowoltaicznych oraz mające na celu zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Zdecydowana większość wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne energii pochodzi z instalacji osób prywatnych, dla których używa się określenia prosument. Jedynie około 25 proc. mikroinstalacji należy do przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich dwóch lat niemal trzykrotnie zwiększyła się całkowita moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych. Uruchomiony został rządowy program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o nazwie „Mój Prąd”, w ramach którego beneficjenci programu otrzymają zwrot do 50 proc. kosztów inwestycji, ale maksymalnie 5 000 zł. Takich programów spodziewać się można więcej w nadchodzących latach w związku z dokumentami KPEiK 2030 oraz PEP 2040. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 przedstawia założenia, cele i działania na rzecz realizacji kluczowych wymiarów unii energetycznej. 

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Norbert Smaga

Redaktor portalu FXMAG. Prezes zarządu KNRK INDEX. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk