• Odbierz prezent
FORPOSTA S.A.: Korekta Ogłoszenia o zwołaniu NWZA Forposta S.A. na 02 czerwca 2021 roku (2021-05-06 15:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
FORPOSTA S.A.
Temat
Korekta Ogłoszenia o zwołaniu NWZA Forposta S.A. na 02 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Misjonarzy Oblatów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391895, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w załączeniu przekazuje skorygowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z informacją na temat planowanych zmian Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że korekta dotyczy treści projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję serii C w ten sposób, że w par. 1 ust. 7 uchwały wskazuje się, że subskrypcja akcji serii C będzie realizowana w okresie od 2 do 8 czerwca 2021 roku włącznie. W pozostałym zakresie dokumentacja zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA korekta.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FORPOSTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FORPOSTA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-129Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Misjonarzy Oblatów11
(ulica)(numer)
+48 32 209 59 90+48 32 209 59 09
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
954-23-78-403277612722
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Marcin MaślankaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk