• Odbierz prezent
Flagi i chorągiewki - rozegraj poprawnie

Formacje flagi i chorągiewki są szeroko znanymi i dość często pojawiającymi się na wykresach formacjami kontynuacji trendu. Są to formacje o bardzo prostej budowie, jednak początkujący traderzy dość często mają problemy w poprawnym diagnozowaniu formacji na wykresie.

 

Wszystkie przykłady w artykule przedstawiać będą formację wzrostowe. Formacje spadkowe analizuje się analogicznie.

 

Flagi i chorągiewki to formacje bardzo zbliżone do siebie. Warunkiem ich wystąpienia jest uprzedni dynamiczny ruch (w górę lub w dół) - maszt flagi/chorągiewki. Sama flaga lub chorągiewka jest po prostu krótką korektą w trendzie, przyjmującą kształt prostokąta, kanału (flaga) lub trójkąta (chorągiewka). Taka korekta może również przybrać formę klina, dlatego nie sposób pominąć ten wariant omawiając wspomniane formacje. Poniższy rysunek przedstawia korekty w postaci flagi, chorągiewki oraz klina.

formacja flagi forex

Aby narysować linie wyznaczające chorągiewkę/klin/flagę potrzebujemy co najmniej dwóch lokalnych wierzchołków i dwóch lokalnych dołków. Już na tym etapie początkującym zdarza się popełniać błędy. Rozpatrując trend wzrostowy (jak a powyższym rysunku) pierwszym punktem służącym nam do wyznaczenia linii jest wierzchołek utworzony po dynamicznym ruchu. Do wyznaczenia dolnej linii posługujemy się wyłącznie dołkami występującymi po tym wierzchołku, nie bierzemy pod uwagę punktów poprzedzających utworzenie się głównego wierzchołka. Dodatkowo sekwencja minimalnej liczby punktów musi być sekwencją przeplatających się dołków i wierzchołków - dla formacji w trendzie wzrostowym: WDWD... Sekwencja WDDW nie jest podstawą do wyznaczenia formacji.

Formacja flagi forex należy do grupy formacji kontynuacji trendu ceny. Okres kształtowania formacji flagi jest stosunkowo krótki.

 

Wejście

Otwarcie transakcji na podstawie przedstawionych formacji może odbywać się na 3 sposoby:

(w formacji wzrostowej)

1) przebicie górnej linii,

2) wejście po reteście górnej linii po wcześniejszym wybiciu,

3) wejście po wybiciu najwyższego wierzchołka formacji.

*dla trendu spadkowego wykorzystuje się analogicznie dolną linię i najniższy dołek

 

Każda z tych metod posiada swoje wady i zalety. Metoda pierwsza jest najbardziej agresywna i pozwala na złapanie większej części potencjalnego ruchu, jednak wejście następuje poniżej lokalnego wierzchołka, który możesz stanowić potencjalny opór. Metoda druga jest nieco bezpieczniejsza, gdyż wejście następuje dopiero po pokonaniu pierwszego wierzchołka powstałego po wybiciu, jego pokonanie oznacza siłę kupujących. Metoda ta nie sprawdza się w sytuacjach kiedy rynek po wybiciu górnej linii nabiera dużej dynamiki i "ucieka" nie pozwalając nam na zajęcie pozycji. Metoda trzecia jest najbezpieczniejsza, gdyż wejście następuje dopiero po pokonaniu ostatniego najwyższego wierzchołka, który mógłby stanowić potencjalny opór, jednak w tym przypadku rezygnujemy z części ruchu, który już się dokonał.

 

Poziom SL

Tak jak istnieje kilka sposobów wejścia w rynek na podstawie flag i chorągiewek, tak samo istnieje kilka sposobów na usytuowanie zlecenia zabezpieczającego:

(dla formacji wzrostowych)

- poniżej najniższego dołka

- poniżej minimum świecy wybijającej

- poniżej dołka utworzonego przez retest górnej linii po wcześniejszym wybiciu.

 

Wersja pierwsza jest najbezpieczniejszą, gdyż dołek, pod którym znajduje się zlecenie SL stanowi naturalne wsparcie dla rynku. Pozostałe dwie metody bazują na węższym stop lossie, dzięki czemu stosunek ryzyka do zysku jest lepszy, jednak konsekwencją jest to, że takie poziomy są częściej wybijane.

 

Target

Mówi się, że flagi i chorągiewki formują się "w połowie masztu". Oznacza to, że po ich wybiciu należy spodziewać się ruchu podobnej wielkości do tego, który poprzedził formację.

 

Nie pomyl z trójkątem...

Niektóre osoby podczas analizy wykresu mają trudność z rozróżnieniem - czy mamy do czynienia z chorągiewką czy z formacją trójkąta. Trójkąt również jest podawany jako przykład formacji kotynuacji, jednak zasięg wybicia wyznaczany jest w oparciu o wysokość formacji - czyli bardziej zachowawczo w stosunku do chorągiewki, której zasięg zawsze jest większy od wysokości chorągiewki.

Pierwszą wskazówką przy diagnozowaniu formacji powinna być dynamika ruchu poprzedzająca formację. Trójkąty, w przeciwieństwie do chorągiewek, nie wymagają, by wcześniejszy trend miał dynamiczny charakter. Najogólniej trójkąty i chorągiewki można rozróżniać wykorzystując jedno z dwóch podejść:

- czas - według klasycznej szkoły chorągiewki są formacjami krótkoterminowymi, a trójkąty formacjami flagi forexśrednio i długoterminowymi. Chorągiewki powinny zatem formować się maksymalnie do kilku dni lub tygodni, natomiast trójkąty tworzą się na przestrzeni tygodni, miesięcy.

- ilość świec - drugie podejście odkłada na bok długość interwałów i skupia się wyłącznie na ilości świec. Tutaj zakłada się, że chorągiewki tworzą się za pomocą nie większej liczby niż kilkanaście (do 20) świec. Trójkąty składają się z większej ilości świec. W ten sposób dochodzimy do sytuacji, w której analizując wykres na interwale H4 widzimy chorągiewkę, ale schodząc do interwału H1 analizujemy już trójkąt. Nie ma tu jednak żadnej sprzeczności, gdyż trójkąt zakłada mniejszy target, a im mniejszy interwał analizujemy tym mniejszy ruch nas interesuje (krótszy interwał = mniejsza zmienność).


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk