• Odbierz prezent
FOREX: USDPLN, EURPLN, EURUSD. Podwyższona zmienność na krajowej walucie, dolar wobec rekordowych odczytów inflacji w USA

Pod koniec tygodnia podtrzymana została podwyższona zmienność na złotym, gdzie kurs EUR/PLN zakończył czwartkową sesję bliżej 4,47, z kolei USD/PLN pod poziomem 3,67. Para EUR/USD zakończyła handel poniżej 1,22.

Akomodacyjny wydźwięk Narodowego Banku Polskiego oddala perspektywę szybszej od oczekiwań podwyżki stóp procentowych

Na ten scenariusz liczyli uczestnicy rynku, którzy na początku czerwca grali na wzrost wartości polskiej waluty spodziewając się ugięcia banku centralnego. Rozczarowanie może być jeszcze bardziej pogłębione podczas piątkowej konferencji prasowej z udziałem A. Glapińskiego. W przypadku powtórzenia gołębiej narracji wraz z nawiązaniem możliwości dokonania interwencji walutowych można spodziewać się dalszej słabości złotego. W bieżącym tygodniu zostały opublikowane niższe od konsensusu rynkowego odczyty inflacyjne w krajach regionu. W Czechach spadek inflacji osłabił koronę, mimo to inwestorzy w dalszym ciągu spodziewają się podwyższenia kosztu pieniądza na najbliższych posiedzeniach. Z kolei węgierski forint w dalszym ciągu istotnie wyróżnia się wśród walut CEE ze względu na zapowiedzianą podwyżkę stóp procentowych na posiedzeniu banku 22 czerwca.

Podczas czwartkowej sesji głównym wydarzeniem był odczyt inflacji CPI za maj w USA

Publikacja okazała dynamikę na poziomie 5% r/r wobec założeń rynku 4,7, dodatkowo inflacja bazowa wyniosła 3,8% wobec oczekiwań 3,4. Nastąpiła jedynie chwilowa aprecjacja dolara, jednak efekt był krótkotrwały ze względu na zakotwiczone przekonanie rynku o braku szybszej normalizacji polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną. Fed w dalszym ciągu traktuje podwyższoną inflację jako czynnik przejściowy, wobec tego reakcja rynku była ograniczona, co również ukazał tzw. indeks strachu obrazujący zmienność na rynkach akcyjnych. EBC podczas czwartkowego posiedzenia podtrzymał łagodną retorykę sygnalizując szybsze tempo skupu aktywów, co było bodźcem do utrzymania pozytywnego nastawienia inwestorów wobec aktywów ryzykownych.

Na globalnych rynkach dłużnych, pomimo ważnych wydarzeń jak wspomniane posiedzenie EBC oraz publikacja inflacji w USA,

nie doszło do istotnych zmian na krzywych dochodowości. EBC nie dokonał zmian w niestandardowych narzędziach polityki pieniężnej i podobnie jak w drugim kwartale tego roku, również w trzecim skala skupu aktywów w ramach programu PEPP ma pozostać podwyższona wobec początku roku. Bank zamierza utrzymać łagodne warunki finansowania nawet pomimo poprawy perspektyw wobec odbicia po pandemii, gdzie bilans ryzyka nie jest już oceniany jako negatywny dla wzrostu gospodarczego. EBC podniósł projekcje PKB do 4,6% w 2021 roku (z 4,0%) i 4,7% w 2022 (z 4,1%) oraz inflacji do 1,9% w 2021 (z 1,5%) i 1,5% w 2022 (z 1,2%).

Z kolei w USA rynek koncentruje się na przyszłotygodniowym posiedzeniu Fed,

który prawdopodobnie nie zaostrzy swojego stanowiska w związku z wciąż niezadowalającą sytuacją na rynku pracy. Gorsze od oczekiwań odczyty zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, w ostatnich dwóch miesiącach dają podstawy do utrzymania bieżącego wsparcia gospodarki.

W dół przesunęła się krzywa polskich obligacji skarbowych,

gdzie na dłuższym końcu papiery 10-letnie notowane są już poniżej 1,80%. Taki ruch jest pokłosiem środowego posiedzenia RPP, które oddaliło perspektywy podwyżek stóp procentowych. Przed piątkową konferencja prezesa NBP spadały również oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w dłuższym okresie, co było widoczne w notowaniach kontraktów FRA. Zakładamy, że rentowności polskich obligacji 2-letnich będą zmierzały poniżej 0,35%, a 10-letnich poniżej 1,75%.


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk