• Sklep
  • Odbierz prezent
Forex to ryzykowny biznes cz.3 - Naginanie podstawowych zasad
Z artykułu dowiesz się:

- W jaki sposób najczęściej łamiemy podstawowe zasady zarządzania ryzykiem i kapitałem

Przedstawione poniżej zasady profesjonalnego zarządzania ryzykiem/kapitałem są powszechnie znane, lecz nie można powiedzieć, że są przez wszystkich traderów ściśle przestrzegane. Przypomnienie ich po raz kolejny w tym artykule ma na celu zobrazowanie traderom najczęstszych błędów jakie popełniają.

 

Przed każdym wejściem w rynek profesjonalny trader musi ściśle zdefiniować w jakim miejscu pozycja zostanie zamknięta zleceniem obronnym stop loss, jeżeli przewidywania co do kierunku ruchu ceny się nie powiodą.

Zasada 1. Wolumen otwieranej pozycji należy tak określić, by łączna suma hipotetycznej straty nie przekroczyła kwoty, którą trader zdefiniuje w ramach swojego planu inwestycyjnego. Wielu inwestorów stosuje zasadę procentową np. 2% dla każdej otwartej pozycji, są i tacy (np. znany australijski trader Nial Fuller), którzy zalecają przyjęcie jednej stałej kwoty np. 100 zł. Niezależnie od przyjętej zasady, raz ustawionego zlecenia stop loss nie można przesuwać w kierunku zwiększającym sumę założonego wcześniej ryzyka.

Popularne sposoby łamania zasady 1:

a) Przesuwanie zleceń obronnych w kierunku zwiększającym wcześniej zakładane ryzyko,

b) Otwieranie kolejnych pozycji, gdy rynek idzie w kierunku zlecenia Stop Loss (tzw. uśrednianie w dół),

c) Otwieranie pozycji w tym samym lub przeciwnym kierunku chwilę po tym, jak wcześniejsza pozycja została zamknięta zleceniem stop loss.

Wszystkie te trzy formy łamania zasady 1. prowadzą do zwiększenia wcześniej zakładanego ryzyka i są przejawem emocjonalnego tradingu, w którym łączą się ze sobą takie psychologiczne motywy, jak lęk przed stratą, nieumiejętność przyznania się do porażki, niechęć analizy własnych błędów.

Zasada 2. Kolejnym warunkiem kontroli ryzyka jest…kontrola aspiracji dotyczących zakładanego zysku wówczas, gdy cena podąży zgodnie z zakładanym przez nas kierunkiem. W tym kontekście używa się angielskiego zwrotu money management, który oznacza umiejętną korelację pomiędzy ryzykiem a zyskiem. Stosunkowo prosto to pojąć w ujęciu statystycznym, co nie oznacza, że łatwo tę zasadę wcielić w praktykę tradingu. Tytułem przykładu – relacja pomiędzy rynkiem a zyskiem w każdej transakcji jest stała i wynosi 1 do 3. Przy maksymalnym ryzyku na poziomie 3%, minimalna skuteczność, która sprawia, że zarobimy w długim okresie, to nieco ponad 26%! Proste? Matematycznie tak, lecz biorąc pod uwagę psychologiczne uwarunkowania tradingu – niełatwe..

Popularne sposoby łamania zasady 2.

a) Trader doświadczył serii strat i otworzył pozycję, która daje zysk, lecz nie osiągnęła poziomu zlecenia Take Profit zgodnie z przyjętą wcześniej zasadą 1/3. Inwestor zamyka pozycje, by choć odrobinę odbudować się psychicznie. Czy tak zrobi przy kolejnej „zyskownej” pozycji? Pewnie tak. A co się stanie jak kolejny raz poniesie stratę? Nastąpi deregulacja stosowania zasady 2.

b) Zbyt szybkie przestawiania zlecenia stop loss na poziom cenę wejścia w rynek – tzw. Break Even (w skrócie BE). Często dzieje się tak, gdy trader nie radzi sobie z lękiem przed poniesieniem straty („fear of trading”)...Tak często balansowanie ceny na rynku przyprawiają go wówczas o ból głowy, godzinami wpatruje się w monitor, w końcu przestawia pozycje na BE i jakże często jest świadkiem, że pozycja dotarła do zakładanego wcześniej zlecenia take profit, lecz trader jest bez pozycji.

 

Zobacz również: Forex to ryzykowny biznes cz.1 - Prosty, a jednak trudny

Zobacz również: Forex to ryzykowny biznes cz.2 - Osobowość tradera

 


Zbigniew Wieczorek

Specjalizuje się w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk