• Odbierz prezent
Ranking brokerów Forex - sprawdź kto wypadł najlepiej w III kwartale 2018!

Wszyscy polscy brokerzy Forex opublikowali już dane o wynikach osiąganych przez swoich klientów na rynku OTC w III kwartale 218 roku. Dzięki temu możemy zaprezentować najnowszy ranking brokerów Forex. Dodatkowo, w przypadku tego zestawienia analizujemy jaki wpływ na wyniki osiągane przez traderów ma ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej. Zatem sprawdzmy forex porownanie polskich brokerów ranking

[Aktualizacja 08 kwietnia 8:50]

Od III kwartału 2016 roku polskie domy maklerskie działające na rynku Forex/OTC są zobligowane do publikowania danych o wynikach osiąganych przez swoich klientów. Są one prezentowane w formie odsetka zyskujących/tracących osób w poszczególnych kategoriach kontraktów CFD.

Za nami już 8 podsumowań kwartalnych, które dostępne są tutaj: IIIQ 2016, IVQ 2016, IQ 2017, IIQ 2017, IIIQ 2017, IVQ 2017, IQ 2018, IIQ 2018. Po raz szósty na podstawie tych danych publikujemy specjalny ranking brokerów Forex. Obejmuje on 6 polskich domów maklerskich (z początku dane te prezentowała większa liczba podmiotów, ale w międzyczasie zrezygnowali oni z działalności na rynku FX), a także 2 brokerów zagranicznych, którzy działają na rynku polskim i również podają dane o wynikach swoich klientów.

Nalepsi brokerzy forex ujawnieni. Każdy dom maklerski jest zobowiązany opublikowac dane dotyczące wyników osiąganych przez swoich klientów. Zatem gdzie inwestowali najlepsi polscy brokerzy Forex?

Najnowszy ranking powinien nie tylko odpowiedzieć na pytanie o to, w którym domu maklerskim kliencie-traderzy najlepiej radzili sobie w handlu na kontraktach CFD. Powinien również wskazać jak na wyniki osiągane przez traderów wpłynęło ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej. Wytyczne ESMA, ograniczające maksymalny poziom dźwigni, weszły w życie 1 sierpnia. Tak więc w III kwartale 2018 roku przez miesiąc obowiązywał jeszcze stary poziom dźwigni (max 1:100), a przez 2 miesiące traderzy handlowali w oparciu o ograniczoną dźwignię:

 • główne pary walutowe – 1:30
 • pozostałe pary walutowe, złoto i główne indeksy giełdowe – 1:20
 • pozostałe towary i pozostałe indeksy giełdowe – 1:10
 • pojedyncze akcje i inne instrumenty bazowe – 1:5
 • kryptowaluty – 1:2

Wprowadzając ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej (a także inne środki dotyczące kontraktów CFD) paneuropejski regulator miał na celu poprawę ochrony inwestorów, którzy na rynku CFD w większości notują straty. Same dane o wynikach traderów w III kwartale nie dadzą nam jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy ograniczenie dźwigni wpłynęło pozytywnie na osiągane wyniki. Dopiero analiza tendencji w kilku kolejnych kwartałach może nam pokazać jakie efekty ma decyzja ESMA. W tym czasie traderzy będą mogli dostosowywać swoje strategie do nowych warunków handlu. W przypadku danych za pojedynczy okres należy wziąć pod uwagę fakt, że na wyniki osiągane przez traderów wpływ mają nie tylko warunki handlu (zmiana poziomu dźwigni), ale również tendencje na poszczególnych rynkach. Przy ocenie efektów zmiany poziomu dźwigni finansowej możemy przyjąć, że spośród trzech najistotniejszych kategorii (waluty, indeksy, towary) najbardziej powinny być one widoczne w przypadku indeksów giełdowych, a następnie towarów i walut. Wynika to z tego, że w przypadku indeksów ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni było największe (z 1:100 do 1:10), w przypadku towarów już mniejsze (z 1:100 do 1:20 lub 1:10), a w przypadku walut najmniejsze (z 1:100 do 1:30 lub 1:20). Kategoria towarów nie jest jednak w tym przypadku jednoznaczna, gdyż niektórzy polscy brokerzy przed ograniczeniem dźwigni nie oferowali w przypadku najpopularniejszych towarów najwyższej dopuszczalnej dźwigni (stosowano np. dźwignię 1:50).

 

Poprzedni ranking (IIQ 2018)

W poprzednim rankingu najlepiej wypadli klienci brokera BossaFX (DM BOŚ). Temu brokerowi przyznaliśmy 12,87 punktów na 15 możliwych. Na drugim miejscu sklasyfikowany został Admiral Markets (11,38 pkt), a na trzecim Noble Securities (9,85 pkt).

 

ranking forex

 

Zwycięzcy dotychczasowych rankingów:

 • IIQ 2017 – BossaFX
 • IIIQ 2017 – Noble Securities
 • IVQ 2017 – BossaFX
 • IQ 2018 – Noble Securities
 • IIQ 2018 - BossaFX

W najnowszym rankingu nastąpiły zmiany w czołówce i na dalszych pozycjach zestawienia, ale przed przejściem do omówienia poszczególnych lokat omówimy tendencje widoczne w poszczególnych kategoriach kontraktów CFD na przestrzeni ostatnich 9 kwartałów. Pomoże nam to ocenić wpływ zmiany warunków handlowych (ograniczenie dźwigni) na wyniki osiągane przez traderów.

 

Waluty – znacząca poprawa wyników

W przypadku kontraktów CFD na waluty tendencja w III kwartale 2018 roku była dość jasna. 7 na 8 analizowanych brokerów wykazało w tym okresie lepsze wyniki klientów niż w poprzednim – poprawa odsetka zyskujących była naprawdę wyraźna, a w przypadku jednego z brokerów (TMS Brokers) sięgnęła nawet 9 punktów procentowych. Z ogólnej tendencji wyłamał się CMC Markets… który w poprzednim kwartale zaprezentował najlepsze wyniki w tej kategorii.

Warto odnotować, że 4 brokerów w kategorii waluty zaprezentowało najlepsze wyniki od danych za III kwartał 2016 roku. W przypadku jednego mieliśmy do czynienia z rekordowym wynikiem, a w dwóch kolejnych przypadkach osiągnięty wynik był najlepszy od odpowiednio 3 i 5 kwartałów. W ujęciu średnim zysk na kontraktach walutowych w III kwartale 2018 roku odnotowało 39,41% (w poprzednim kwartale 34,71%), co jest najlepszym wynikiem od III kwartału 2016 roku.

Na podstawie średniej z 9 kwartałów najlepszym brokerem (biorąc pod uwagę wyniki osiągane przez klientów) w kategorii waluty pozostaje BossaFX, przed Noble Securities. Admiral Markets poprawił swoją pozycję (na piątą) kosztem XTB, a najsłabsze wyniki w tej kategorii wciąż publikuje mForex.

 

ranking brokerów

 

Indeksy – rekordowy kwartał

W kategorii kontraktów na indeksy również odnotowano tendencję znaczącej poprawy odsetka zyskujących traderów. Tym razem poprawę wyników wykazali wszyscy polscy brokerzy, a w przypadku jednego z nich (znów TMS Brokers) była to poprawa aż o 11 punktów procentowych.

Faktem, którego nie sposób ominąć jest to, że każdy z 8 analizowanych brokerów wykazał w kategorii indeksy najlepszy dla siebie wynik w historii. Dzięki temu średni wynik na poziomie 42,46% zyskujących okazał się znacznie wyższy niż kwartał wcześniej (34,35%) i oczywiście najlepszy w historii. Wyniki osiągnięte przez traderów w tej kategorii sugerują, że ograniczenie dźwigni finansowej mogło mieć pozytywny efekt, choć nie można tego stwierdzić ze stuprocentową pewnością.

Najlepsze wyniki w kategorii indeksy w dalszym ciągu prezentuje Noble Securities, w którego przypadku drugi raz w historii ponad połowa osób handlujących na indeksach odnotowała zysk. Na drugim miejscu mamy BossaFX, a na trzecie, kosztem mForex, wskoczył Admiral Markets. Wyniki odstające od pozostałych brokerów cały czas publikuje BM Alior Bank.

 

forex porównanie brokerów

 

Towary – niejednoznaczne wyniki

Ostatnia z kluczowych kategorii nieznacznie zniekształca nam obraz nakreślony przez waluty i indeksy. W tej kategorii tylko 3 z 8 brokerów zaprezentowało lepsze wyniki niż kwartał wcześniej. Są to BossaFX, Noble Securities i Alior (poprawa o prawie 13 punktów procentowych! i rekordowy wynik dla brokera). W przypadku pozostałych brokerów nastąpił spadek odsetka zyskujących o około 2 punkty procentowe.

Towary to druga po indeksach kategoria, na którą ograniczenie dźwigni mogło mieć największy wpływ. W przeciwieństwie do indeksów nie widzimy tu oczywistej poprawy i trudno ocenić czy odpowiada za to mniej korzystna sytuacja na rynku towarów, czy bardziej korzystna na rynku indeksów.

Warto odnotować, że w ujęciu średnim wynik osiągany na kontraktach indeksowych i tak poprawił się w III kwartale z 36,22% do 37,18%, do czego mocno przyczynił się Alior. I tak był to wynik wyraźnie słabszy od najlepszych kwartałów w tej kategorii (44,08% w I kwartale 2017 roku).

W ujęciu średnim na przestrzeni 9 kwartałów najlepsze wyniki na kontraktach towarowych osiągali klienci BossaFX, a w dalszej kolejności Noble Markets. Najsłabsze wyniki prezentuje z kolei CMC Markets.

 

porównanie platform forex

 

Wpływ obniżenia dźwigni na wyniki traderów

Jak już to zostało na początku wspomniane, nie da się na podstawie danych z jednego kwartału jednoznacznie ocenić jaki efekt miało ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni. Znacząco lepsze wyniki w przypadku kontraktów na waluty i indeksy mogą sugerować jednak, że ograniczenie dźwigni ma pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez traderów. Nie wiadomo czy będzie on trwały. Dopiero kolejny kwartał będzie okresem w pełni  ‘przehandlowanym’ przez traderów na nowej dźwigni. Będziemy analizować dane z kolejnych okresów, by móc ocenić faktyczne skutki interwencji ESMA. Niezależnie od tego, czy ktoś jest zwolennikiem, czy przeciwnikiem ograniczenia maksymalnego poziomu dźwigni, należy liczyć na to, że efektem tego ograniczenia będzie faktyczna poprawa wyników osiąganych przez traderów.

 

Ranking za III kwartał 2018 roku

Średnie wyniki osiągane przez klientów brokerów na przestrzeni ostatnich 9 kwartałów pokazały, że w trzech najważniejszych kategoriach najlepsze wyniki prezentują BossaFX i Noble Securities, czyli jedyni brokerzy, którzy do tej pory zdobywali pierwsze miejsce w przygotowywanych przez nas rankingach. W przypadku rankingu za III kwartał 2018 roku sytuacja ta nie uległa zmianie, a pozycję lidera z poprzedniego rankingu utrzymał BossaFX. W tym kwartale broker ten zaprezentował najlepszy wynik w jednej kategorii (waluty) i w sumie zdobył 11,88 na 15 możliwych punktów. Na drugim miejscu, z niewielką stratą i najlepszym wynikiem w kategorii indeksy, zameldował się Noble Securities (11,13 pkt), a na trzecim lider kategorii ‘towary’ – BM Alior Bank (9,90 pkt). Alior zanotował spory skok względem poprzedniego rankingu, w którym był… ostatni.

 

Ranking za III kwartał 2018 roku

 

Na poniższym wykresie zaznaczone są miejsca w poprzednich rankingach. Wyniki dla trzech pierwszych okresów zostały wygenerowane na podstawie wcześniejszych danych, gdyż ranking nie był wtedy sporządzany w obecnej formie.

 

Ranking brokerów forex

 

Metodologia

W porównaniu polskich platform forex punkty przydzielane są na podstawie wyników w 3 głównych kategoriach (waluty, indeksy, towary). W każdej kategorii broker może otrzymać 0-5 pkt. Skrajne wyniki przydzielane są najlepszemu i najgorszemu wynikowi w danej kategorii. Pozostałym brokerom przypisuje się punkty w zależności od tego jak ich wynik wypada na tle wyników skrajnych.

Brokerzy publikują dane o wynikach swoich klientów nie tylko w 3 wymienionych wyżej kategoriach, ale również w takich kategoriach jak np. akcje, obligacje – stopy procentowe, czy kryptowaluty. Kategorie te nie zostały uwzględnione w rankingu gdyż:

 • dotyczą aktywów, które są mniej popularne wśród traderów rynku Forex,
 • w ich przypadku (szczególnie dotyczy to kontraktów na obligacje / stopy procentowe) wyniki często są nieistotne statystycznie ze względu na małą ilość handlujących,
 • nie wszyscy brokerzy oferują możliwość handlu na kontraktach opartych o aktywa zaliczane do tych kategorii.

 

Przyjęta metodologia pozwala w lepszy sposób porównywać dane pomiędzy poszczególnymi brokerami, ale nie pozwala na porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi kwartałami. Zestawienia nie należy traktować jako podstawowego kryterium w wyborze brokera do handlu na rynku kontraktów CFD. Nie można oczekiwać, że podobna tendencja w wynikach widoczna będzie w kolejnych miesiącach.

 

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk