• Odbierz prezent
FON: Podział akcji (split 1:5) - zwołanie NWZA Spółki FON SE - korekta godziny odbycia NWZA. 
Split of shares (split 1: 5) - convening the EGM of FON SE - correction of the time of the EGM (2021-02-16 19:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Podział akcji (split 1:5) - zwołanie NWZA Spółki FON SE - korekta godziny odbycia NWZA.
Split of shares (split 1: 5) - convening the EGM of FON SE - correction of the time of the EGM
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki FON SE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 opublikowanego w dniu 16.02.2021 informuje o omyłce pisarskiej dotyczącej godziny odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE podczas którego procedowana będzie uchwała podziału akcji (split) w stosunku 1:5. Poprawna godzina odbycia NWZA FON SE w dniu 10.03.2021 to 11:00 (początek rejestracji godz. 10:30), a nie jak błędnie podano 12:00.The Management Board of FON SE, in reference to the current report No. 6/2021 published on February 16, 2021, informs about an error regarding the time of holding this Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE, during which a resolution to split shares (split) in the ratio 1: 5 will be processed. The correct time for the EGM of FON SE on 10/03/2021 is 11:00 (registration starts at 10:30), not 12:00 as incorrectly stated.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FON SE
(pełna nazwa emitenta)
FONFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10145Tallinn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimae tn 5,
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@fon-sa.plwww.fon-sa.pl
(e-mail)(www)
1461791614617916
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Damian Patrowicz
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk