• Odbierz prezent
FLG: Proponowane zmiany w statucie (2021-07-30 17:32)

Spis załączników:

Zarząd Falcon Games S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 25 sierpnia 2021 roku, zostanie poddana pod głosowanie następująca propozycje zmiany w Statucie:

Dotychczasowa treść § 8 Statutu Falcon Games S.A. w brzmieniu:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.905,90 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:
a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b. 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 631.906,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych zero groszy) i nie więcej niż 2.631.905,90 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na od 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) do 26.319.059 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:
a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b. 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J, o wartość nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
f. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-07-30 17:32:22Marcin KostrzewaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk