• Odbierz prezent
FKD: Korekta raportu nr 8/2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r. (2021-03-22 19:59)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację raportu EBI nr 8/2021. Emitent dodaje do harmonogramu datę publikacji korekty raportu za I kwartał 2019 r. oraz informuje o pracach związanych z korektą raportów za II, III i IV kwartał 2019 r. oraz za I, II i III kwartał 2020 r. Przy czym Emitent dodatkowym komunikatem opublikuje daty publikacji pozostałych korekt raportów kwartalnych za 2019 r. i 2020 r.
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. jest badane przez biegłego rewidenta. Emitent podjął szereg decyzji o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych, co zauważalne jest w ostatnio opublikowanym raporcie kwartalnym za IV kw. 2020 r. Odpisy dotyczą niezapłaconych należności za kontrakty magazynów soli z 2018 r. i 2019 r., nierozliczonych i niezafakturowanych poniesionych kosztów budowy magazynów, na które Emitent nie uzyskał protokołów odbioru oraz pożyczek wewnątrz Grupy Kapitałowej Emitenta na pokrycie kosztów budowy magazynów soli.
Emitent przedstawia skorygowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.:
Korekta raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za I kwartał 2019 r. – 15 kwietnia 2021 r.
Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2021 roku - 17 maja 2021 r.
Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 r.
Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2021 roku - 15 listopada 2021 r.
Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2019 – 31 maja 2021 r.
Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2020 - 31 maja 2021 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 19:59:22Waldemar ZielińskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk