• Odbierz prezent
FKD: Korekta raportu nr 6/2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r. (2021-03-14 08:34)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 6/2020 i informuje o zmianie daty publikacji raportu rocznego za rok 2019. Raport roczny zostanie opublikowany 31 maja 2021 roku. Zmiana terminu publikacji raportu wynika z trwającego badania przez Biegłego Rewidenta.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2021 roku przekazane raportem bieżącym nr 6/2021 z dnia 22.02.2021 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.
Emitent przedstawia skorygowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.:
•Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2020 roku – 15 marca 2021 r.
•Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2021 roku - 17 maja 2021 r.
•Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 r.
•Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2021 roku - 15 listopada 2021 r.
•Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2019 – 31 maja 2021 r.
•Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2020 - 31 maja 2021 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-14 08:34:28Waldemar ZielińskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk