• Odbierz prezent
FKD: Korekta raportu 20/2021 – Korekta raportu rocznego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2019 (2021-10-27 23:52)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Emitent"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu rocznego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Raport roczny został uzupełniony o oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące zastrzeżenia biegłego rewidenta o zagrożeniu kontynuacji działalności oraz o oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2019.

Pozostałe elementy sprawozdania za 2019 r. oraz dane finansowe nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-27 23:52:16Waldemar ZielińskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk