• Odbierz prezent
FKD: Korekta raportu 17/2021 Raport roczny wraz opinią Biegłego Rewidenta za rok 2019 (2021-08-05 21:50)
Zarząd Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Emitent"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu rocznego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Raport zawiera opinię biegłego rewidenta.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-08-05 21:50:38Waldemar ZielińskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk