• Odbierz prezent
FIV: Raport okresowy za II kwartał 2021 roku oraz informacja o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect (2021-10-15 23:10)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki FinTechVentures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje o naruszeniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” poprzez incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku w terminie 45 dni od zakończenia kwartału.
Powodem naruszenia było toczące się badanie sprawozdania rocznego za rok 2020 przez biegłego rewidenta, co spowodowało konieczność wprowadzenia poprawek do raportu za II kwartał 2021 roku.
Powyższe naruszenie ma charakter incydentalny. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO, pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-15 23:10:45Ivan HanamovPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk