• Odbierz prezent
Fitch Ratings podniósł perspektywy ratingów Banku Pekao

Agencja ratingowa Fitch Ratings podwyższyła perspektywy ocen ratingowych Banku Pekao S.A. długoterminowej oceny Issuer Default Rating (IDR) oraz krajowej oceny długoterminowej do stabilnych z negatywnych oraz utrzymała wszystkie oceny ratingowe na dotychczasowym poziomie.

Fitch podał, że podniesienie perspektywy na stabilną odzwierciedla „szybkie ożywienie gospodarcze, które wspiera średnioterminowe oczekiwania Fitch dotyczące stabilnych wskaźników jakości aktywów i stopniowej odbudowy rentowności operacyjnej, która w 2020 została obniżona przez znaczące obniżki stóp procentowych oraz rewizję perspektywy dla środowiska operacyjnego polskich banków, która w dużym stopniu wpływa na ratingi banku.”

W ocenie Fitch ocena VR Banku Pekao na poziomie „bbb+” „odzwierciedla jego dobrze zdywersyfikowany model biznesowy, znaczący udział w rynku i rozbudowaną sieć zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej, konserwatywny apetyt na ryzyko, silną pozycję kapitałową i płynnościową. Nowa średnioterminowa strategia Pekao jest w dużej mierze kontynuacją poprzedniej i cele biznesowe i finansowe na 2024 r. wydają się możliwe do zrealizowania”.

Aktualne oceny ratingowe Fitch dla Banku Pekao są następujące:

  • Długoterminowa ocena IDR: "BBB+"; Perspektywa: "Stabilna";
  • Krótkoterminowa ocena IDR: "F2";
  • Viability rating: "bbb+";
  • Ocena wsparcia: "5";
  • Minimalna ocena wsparcia: "No Floor".
  • Krajowa długoterminowa ocena: “AA(pol)”; Perspektywa: "Stabilna";
  • Krajowa krótkoterminowa ocena: „F1+(pol)”. 

Bank Pekao S.A.

Założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).  Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk