• Odbierz prezent
Fitch rating
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego dynamika polskiego PKB może przyspieszyć w 2017 roku

Fitch jedna z trzech największych agencji ratingowych na świecie, zwiększyła szacunek dynamiki polskiego PKB na 2017 roki. W lipcu prognozy wskazywały na 3,3% dynamikę, teraz jednak Fitch podniósł ją do 4%. Prognoza na 2018 rok zostaje bez zmian. Co zatem wpłynęło na podwyższenie prognozy na 2017? 

  

Wzrost PKB do 4% to według agencji zasługa stabilnego rynku pracy, zmniejszenia stopy bezrobocia oraz wzrostu konsumpcji. Analitycy także zauważyli wzrost płac +6,6% r/r w sierpniu. Pozytywna prognoza ma znaleźć odzwierciedlenie w zwiększeniu inwestycji przez większe wykorzystanie funduszy unijnych. Jednakże w kolejnych latach, analitycy spodziewają się lekkiego wyhamowania dynamiki polskiego PKB.  

Fitch we wcześniejszych raportach informował również, że wszelkie polityczne zatargi między Polską a Unią Europejską nie powinny mieć większego wpływu na tempo wzrostu PKB. Co więcej, agencja prognozuje, że na koniec 2017 roku inflacja w Polsce wyniesie 1,8%. Fitch nie przewiduje, że w Polsce do końca 2017 roku zostaną zmienione stopy procentowe.  

 

Agencja Fitch już 8 grudnia poda najnowszy rating dla Polski. W lipcu tego roku Fitch utrzymał rating dla naszego kraju na poziomie A- z perspektywą stabilną.  

 


Estera Włodarczyk

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się stosunkami gospodarczo-politycznymi oraz ich wpływem na światową ekonomię.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk