• Odbierz prezent
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN: raport finansowy (2021-08-02 16:14)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 21 oie - odwołanie lub rezygnacja osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania:2021-08-02
FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ ANORIGIN TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-108WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ZIELNA37
(ulica)( numer)
22 395 73 4022 395 73 59biuro@origintfi.com
(telefon)(fax)(e-mail)
1080003744141164519www.origintfi.com
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

l.p.

imię

nazwisko

pełniona funkcja

zarządzanie lub nadzór

odwołanie lub rezygnacja

przyczyny odwołania lub rezygnacji

data odwołania lub rezygnacji

Joanna GierczakCzłonek
Komitetu
Inwestycyjnego
Osoba zarządzająca
RezygnacjaUstanie stosunku pracy2021-07-31
Krzysztof PodwórnyCzłonek
Komitetu
Inwestycyjnego
Osoba zarządzająca
RezygnacjaUstanie stosunku pracy2021-07-31
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-08-02
Marek Nowicki

Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk