• Odbierz prezent
FinTech Ventures S.A.: Informacja o zawarciu umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji (2021-04-30 14:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
FinTech Ventures S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Akcjonariusz”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 30 kwietnia 2021 r. umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji („Umowa”) ze spółką Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”).

Na mocy wskazanej umowy Emitent, tj. Akcjonariusz, zobowiązał się do niezbywania w okresie 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy, posiadanych przez siebie 600.000 sztuk akcji spółki Intelligent Gaming Solutions S.A.

Zbycie akcji poza rynkiem jest możliwe, o ile Akcjonariusz zapewni przystąpienie nabywcy do niniejszej Umowy.

Celem udowodnienia realizacji niniejszego zobowiązania Spółka ma prawo domagać się w każdym momencie w okresie obowiązywania lock-up od Akcjonariusza świadectwa depozytowego, zaświadczenia o ilości akcji lub wydruku z jego rachunku papierów wartościowych, na którym zdeponowane są akcje Spółki.

W wypadku złamania postanowień niniejszej Umowy, Strona ją naruszająca jest obowiązana do zapłaty na rzecz drugiej strony karę umowną w wysokości równowartości zbytych akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Ivan HanamovPrezes ZarząduIvan Hanamov

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk