• Odbierz prezent
FinTech Ventures S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy (2021-04-02 12:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
FinTech Ventures S.A.
Temat
Informacja o zawarciu istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż dnia 1 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa pożyczki zamiennej na akcje („Umowa”) pomiędzy Emitentem („Inwestor”), a spółką PU Group Ltd z siedzibą w Londynie („Spółka”), której 60,70% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów posiada Emitent.

Zgodnie z zawartą Umową, Spółka zapewniła sobie możliwość zaciągnięcia pożyczki (w transzach) od Inwestora w kwocie do 5.000.000 EUR. Kwoty pożyczki mogą zostać przeznaczone na ogólne cele korporacyjne Spółki oraz mogą być udostępniane Spółce w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, na jej pisemny wniosek.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku, a jej termin spłaty wynosi 24 miesiące od dnia podpisania powyższej Umowy.

Jednocześnie z uwagi na zamiar Spółki pozyskania inwestora kapitałowego w ramach rundy finansowania, w kwocie co najmniej 3.000.000 EUR, strony Umowy uzgodniły możliwość konwersji długu z pożyczki na kapitał (nowe akcje) Spółki.

W przypadku braku przeprowadzenia rundy finansowej w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy, Spółka będzie uprawniona do spłaty kwoty pożyczki lub zaoferowania Inwestorowi nowo wyemitowanych akcji w Spółce, a Inwestor będzie zobowiązany do zastosowania się do takiego żądania Spółki.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną, ponieważ zawarta umowa może przyczynić się do dalszego wzrostu Spoko.app, aplikacji będącej własnością PU Group Ltd., w tym do pojawienia się na dotąd nie obsługiwanych rynkach, a także pośrednio może wpłynąć na wyniki osiągane przez FinTech Ventures S.A.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Ivan HanamovPrezes ZarząduIvan Hanamov

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk