• Odbierz prezent
FinTech Ventures S.A.: Informacja o podpisaniu listu intencyjnego (2021-04-14 12:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
FinTech Ventures S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 został podpisany listy intencyjny pomiędzy Emitentem („Inwestor”), a spółką JAPOJADE.PL S.A. („Spółka”) oraz dwoma akcjonariuszami („Akcjonariusz 1” i „Akcjonariusz 2”) („Strony”). Akcjonariusze są w odrębnych częściach właścicielami łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, Inwestor zamierza uzyskać zaangażowanie kapitałowe w Spółce, a Spółka jest zainteresowania zaangażowaniem kapitałowym Inwestora w Spółce oraz podjęciem współpracy z Inwestorem w zakresie określonym listem intencyjnym. Strony zamierzają ustalić zasady współpracy przy przeprowadzeniu badania Due Dilligence.

Strony potwierdzają decyzję o podjęciu i kontynuowaniu rozmów, mających na celu doprowadzenie do przeprowadzenia planowanej transakcji polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę określoną w Umowie Inwestycyjnej, przy czym Inwestor jest zainteresowany objęciem wszystkich nowo wyemitowanych akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej i pokryciem ich wkładem pieniężnym.

Niniejszy list intencyjny nie stanowi umowy. Strony uzgodniły, iż stosowna umowa inwestycyjna zostanie zawarta nie później niż do dnia 20 maja 2021 r. O jej podjęciu bądź o jej nie zawarciu Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Ivan HanamovPrezes ZarząduIvan Hanamov

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk