• Odbierz prezent
FinTech – jak na styku finansów i technologii rodzą się innowacje? Zobacz najważniejsze trendy technologiczne

Sektor finansowy nie może pozostać obojętny na zachodzącą na naszych oczach cyfrową rewolucję. Innowacje i szybkie tempo zmian w tym obszarze mają już jednak swoją nazwę. To właśnie FinTech, obszar, którego wartość do 2025 roku z pewnością przekroczy 305 bilionów dolarów, i który, jak podaje PWC, przez 60% międzynarodowych firm postrzegany jest jako gwarancja wzrostu dochodów. Czym jest, gdzie tkwi jego wyjątkowość i w jakie rozwiązania z jego obszaru warto inwestować?

Czym jest FinTech?

FinTech to unikatowe połączenie usług finansowych i technologii, które, w ciągu ostatniej dekady niesamowicie szybko ewoluowało. Szczególną rolę odgrywa on z perspektywy płatności cyfrowych, handlu cyfrowego oraz płatności mobilnych POS (dokonywanie płatności offline przy użyciu technologii płatności cyfrowych).

W czym tkwi jego wyjątkowość? FinTech pozwala zwiększać przychody ze sprzedaży cyfrowej, wspierać podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych oraz optymalizować procesy i współpracę. Motorem napędowym dla jego rozwoju są wciąż rosnące oczekiwania klientów, którzy dziś od systemów transakcyjnych wymagają wielozadaniowości, oczekując prostych, funkcjonalnych i wygodnych rozwiązań umożliwiających sprawne operowanie ich zasobami finansowymi.

FinTech na świecie i w Polsce

Największym obecnie światowym rynkiem FinTech są Chiny. Jako lider w dziedzinie płatności cyfrowych, w 2020 roku mogły się one pochwalić wartością transakcji sięgającą 2496 miliardów dolarów. Drugim co do wielkości graczem okazują się z kolei Stany Zjednoczone. Według Statisty, w lutym 2021r. w Ameryce istniało aż 10605 start-upów z branży technologii finansowych, a główną specjalizacją tego regionu jest segment finansów osobistych.

Jak rzecz ma się w Polsce? Kamieniem milowym dla rozwoju polskiego FinTech’u był rok 2019, kiedy to możliwe stało się udostępnianie danych klientów banków podmiotom trzecim i realizacja płatności przez firmy inne niż bank, bez potrzeby zawierania odrębnych umów.

Wysoki poziom innowacyjności i wzrost gospodarczy, sprawiają, że nasz kraj postrzegany jest jako siła napędowa dla FinTech’u, a polskie przedsiębiorstwa działające w tej branży coraz częściej otrzymują wsparcie od zagranicznych inwestorów. Szacowana wartość rynku sięga obecnie ok. 860 mln euro, a według opracowanej w 2020 roku przez cashless.pl “mapy polskiego fintechu” tworzą go głównie sektory takie jak:

 • płatności – 23,4%
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw – 11,3%
 • zarządzanie finansami osobistymi – 9,5%
 • kantory internetowe – 7,7%
 • firmy pożyczkowe – 7,2%
 • pożyczki i kredyty – 7,2%
 • Blockchain i kryptowaluty – 4,5%
 • faktoring – 4,5%
 • dostawcy oprogramowania – 4,5%.

Technologie finansowe – wyzwania i tajniki sukcesu

Z jakimi wyzwaniami najczęściej zmagają się firmy wdrażające u siebie strategię FinTech? Zalicza się do nich przede wszystkim:

 • ryzyka regulacyjne oraz kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • wykorzystywanie przestarzałych systemów oraz problemy z kompleksowym wdrożeniem nowych rozwiązań,
 • niewspierające technologii FinTech struktury zarządzania danymi,
 • brak zrozumienia dla obszaru FinTech i gwarantowanych przez niego korzyści,
 • ogólna niechęć do wdrażania innowacji.
 • Choć wyzwań jest sporo, warto stawić im czoła, aby móc w pełni korzystać z dobrodziejstw jakie niosą technologie finansowe. Jakie czynniki decydują o sukcesie wdrażania rozwiązań z tego obszaru? Podzielić można je na trzy główne kategorie.

Cyfryzacja:

 • personalizacja i dostosowanie do potrzeb klienta,
 • robotyzacja i automatyzacja połączone z czynnikiem ludzkim,
 • cyberbezpieczeństwo traktowane jako biznesowy priorytet,
 • pełna transparentność w obszarze relacji z klientami i wykorzystania nowych technologii.

Transformacja kultury pracy

 • holistyczne podejście do wdrażania nowych technologii i przeanalizowanie ich wpływu na każdy z obszarów biznesowych,
 • rozwój kompetencji cyfrowych w organizacji,
 • usprawnienie procesu uczenia się i zarządzania wydajnością oraz dbałość o dobre samopoczucie pracowników.

Transakcje

 • model działania oparty na współpracy,
 • odpowiednie zaplanowanie wdrożenia i jego testowanie w modelu MVP.

Najważniejsze trendy technologiczne

Jak wskazują autorzy raportu CFA Society Poland i Spot Data „Przyszłość sektora finansowego. Ewolucje i rewolucje”, do najważniejszych elementów zmian technologicznych w finansach zalicza się Blockchain, Cloud, Big Data i Sztuczną Inteligencję.

Blockchain może mieć wpływ na podniesienie efektywności transakcji finansowych, a przez to również zmniejszenie kosztów tych usług. To technologia, która ułatwia płatności międzynarodowe poprzez redukcję kosztów i czasu przetwarzania, a dodatkowo również pozwala na natychmiastowe rozliczanie transakcji, bez stosowania częściowo manualnych rozwiązań. Przekształca ona sektor bankowy, gwarantując jego pracownikom i klientom większą transparentność, wydajność i opłacalność.

Chmura pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia działalności bankowej i jednoczesne zniwelowanie części barier wejścia na rynek. Jej wdrażanie w instytucjach finansowych pozwala na oferowanie unikalnych świadczeń, lepsze zarządzanie i analizę danych banków, skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, a także ograniczenie kosztów przechowywania danych. Nic więc dziwnego, że zgodnie z szacunkami Deloitte, jeszcze w tym roku światowe wydatki na chmurę w biznesie finansowym osiągnąć powinny poziom 29,5 mld USD, co w praktyce oznacza niemal 20 mld wzrostu w ciągu zaledwie 5 lat.

Big Data i analityka biznesowa mają kluczowe znaczenie dla głębszego zrozumienia praktyk biznesowych oraz zachowań i potrzeb klientów, a tym samym umożliwiają branży FinTech tworzenie lepszych, szybszych i bardziej zorientowanych na użytkownika usług i rozwiązań. To innowacja, która umożliwia podmiotom utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie, dalszy wzrost. Z każdym rokiem zyskuje sobie ona coraz więcej sprzymierzeńców. Potwierdza to również badanie przeprowadzone w 2019 roku przez IDC, według którego, do 2022 roku światowe przychody z Big Data mają sięgnąć aż 260 miliardów USD.

Sztuczna Inteligencja z kolei wdrażana jest w przedsiębiorstwach FinTech przede wszystkim w celu automatyzacji i robotyzacji procesów. Nikt więc nie zastanawia się tu, czy wdrażać AI, tylko raczej jak to robić, a motorem napędowym realizacji projektów z tego obszaru jest przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy oraz poprawa doświadczeń klienta.

Jak Euvic wspiera FinTech?

Wykorzystując nasze autorskie podejście MVP as a Service staramy się możliwie szybko weryfikować pomysły biznesowe naszych klientów z sektora FinTech i wdrażać je w życie przy użyciu technologii takich jak: AI, ML, Big Data, Blockchain, RPA, VR i wielu innych, a także metod takich jak Lean Startup, Design Thinking lub Open Innovation.

Klientom z tego sektora w szczególności oferujemy swoje wsparcie w obszarach takich jak:

 • giełdy kryptowalut - sprzedaż online,
 • wirtualni asystenci - chatboty oparte na sztucznej inteligencji, ułatwiające znalezienie produktów finansowych odpowiadającym potrzebom danego użytkownika,
 • wirtualne portfele - wymiana walut i rozwiązania płatnicze.

Choć przełożenie rozwiązań FinTech na konkretne wdrożenia wciąż jest trudne, wcale nie jest niemożliwe. Potrzebny jest jednak odpowiedni partner biznesowy, który wesprze wszystkie etapy realizacji projektu, szczególnie zaś przejście od fazy pilotażowej do wdrożenia. Jako partner technologiczny z wieloletnim doświadczeniem przejmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za innowacyjne technologie, pomagając naszym klientom jednocześnie wypracowywać pomysły na ich komercjalizację i monetyzację.


Euvic

Euvic jako wiodący dostawca usług IT w Polsce posiada ponad 15-letnie doświadczenie, ekspercką wiedzę i najwyższej jakości infrastrukturę. Jako Integrator 2.0. swoich klientów wspiera w obszarach takich jak: software development, body/team leasing, infrastruktura IT, innowacje/inwestycje oraz digital.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk