• Odbierz prezent
FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z Afcon Renewable Energy Ltd (2021-03-01 17:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
FIGENE CAPITAL S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki z Afcon Renewable Energy Ltd
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE”, „Emitent” lub „Spółka”, „Pożyczkobiorca”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. niniejszym informuje, że w dniu 01 marca 2021 r. Emitent podpisał z Afcon Renewable Energy Ltd („A.R.E.”, „Pożyczkodawca”) z siedzibą w Petach Tikva (Izrael) umowę pożyczki na łączną kwotę 1.350.000 EUR („Pożyczka”, „Umowa”). Udzielenie Pożyczki przez A.R.E. zostało poprzedzone przeprowadzeniem badania due diligence wybranych spółek projektowych i projektów wiatrowych planowanych do współpracy pomiędzy Spółką i A.R.E.
Pożyczka zostanie udostępniona na wniosek Spółki i przeznaczona w części na akwizycję nowych projektów farm wiatrowych oraz w części na refinansowanie poniesionych przez Emitenta wydatków na zapłatę ceny pierwszej raty turbiny wiatrowej, o której Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 25/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz ESPI 3/2021 z dnia 2 lutego 2021 r.
Pożyczka zostanie udzielona na okres do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub do dnia nabycia przez Pożyczkodawcę mniejszościowych udziałów w wybranych do współpracy pomiędzy Spółką a A.R.E. spółkach projektowych, na warunkach określonych w przyszłej umowie inwestycyjnej, zgodnie z założeniami współpracy strategicznej określonymi w zawartym w dniu 12 stycznia 2021 r. dokumencie Term sheet.
Spłata Pożyczki będzie zabezpieczona zastawem rejestrowym na pakiecie 10.000.000 akcji FIGENE CAPITAL S.A. będących własnością Advanced Company Limited oraz na udziałach czterech spółek projektowych.
Warunki wykonania Umowy pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W szczególności Umowa określa warunki zmiany kontroli nad stanowiącym zabezpieczenie Pożyczki mniejszościowym pakietem akcji Emitenta oraz udziałami w wybranych spółkach projektowych oraz przypadki naruszenia umowy skutkujące prawem do natychmiastowego żądania spłaty Pożyczki, odnoszące się między innymi do opóźnienia w spłacie Pożyczki, jak również do sytuacji finansowej Emitenta (zdolności płatniczej Emitenta oraz wystąpienia przesłanek ogłoszenia jego upadłości).
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną z uwagi na istotną wartość Umowy oraz pozyskanie przez Emitenta finansowania pozwalającego na realizację przez Emitenta jego strategii biznesowej. Zawarcie Umowy pożyczki z A.R.E stanowi pierwszy etap współpracy stron zapowiedzianej w zawartym w dniu 12 stycznia 2021 r. dokumencie Term sheet. Zgodnie z przyjętymi założeniami dalszej współpracy, strony prowadzą dalsze rozmowy dotyczące szczegółowych warunków umowy inwestycyjnej oraz pożyczki typu mezzanine.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Janusz PetrykowskiPrezes ZarząduJanusz Petrykowski
2021-03-01Michał KurekCzłonek ZarząduMichał Kurek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk