• Odbierz prezent
FIGENE CAPITAL S.A.: Informacja o ziszczeniu się warunku zawieszającego umowy na dostawę turbiny wiatrowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta (2021-02-15 07:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
FIGENE CAPITAL S.A.
Temat
Informacja o ziszczeniu się warunku zawieszającego umowy na dostawę turbiny wiatrowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z zapłatą pierwszej raty (zaliczki) ceny zakupu turbiny wiatrowej, spełnił się warunek zawieszający umowy, o której Emitent informował w raportach ESPI nr 25/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz nr 3/2021 z dnia 02 lutego 2021 roku. Tym samym umowa zawarta pomiędzy spółką zależną TAKE THE WIND Sp. z o.o. („Zamawiający”) a VENSYS Energy AG z siedzibą w Neunkirchen („Wykonawca”) na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 3,8 MW weszła w życie.
Emitent uznał powyższą informację za poufną, ponieważ wpłata zaliczki pozwala na uruchomienie procesu produkcyjnego i dostawę turbiny dla pierwszej, pilotażowej inwestycji w Grupie Kapitałowej Emitenta polegającej na budowie farmy wiatrowej w Grupie FIGENE, a tym samym realizację przyjętej przez Spółkę strategii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIGENE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FIGENE CAPITAL S.A.Energia
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-513Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowogrodzka6a lok. 35
(ulica)(numer)
+48 515 942 686
(telefon)(fax)
biuro@figene.plwww.figene.pl
(e-mail)(www)
778-102-88-46630520677
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15 Janusz PetrykowskiPrezes ZarząduJanusz Petrykowski
2021-02-15Michał KurekCzłonek ZarząduMichał Kurek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk