• Odbierz prezent
FIG: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (2021-04-01 18:45)
fot. freepik.com
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent", “Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Szymona Brożyńskiego z pełnienia z dniem 01 kwietnia 2021 r. funkcji członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie, Pan Krzysztof Nowak działając na podstawie §12 Statutu FIGENE CAPITAL S.A., z dniem 01 kwietnia 2021 r. powołał w skład Rady Nadzorczej Emitenta aktualnej kadencji Pana Roberta Końskiego.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa Prawna:
§3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-01 18:45:47Janusz PetrykowskiPrezes Zarządu
2021-04-01 18:45:47Michał KurekCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk