• Odbierz prezent
FHD: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H (2021-03-03 15:38)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że Zarząd GPW S.A. w Warszawie uchwałą nr 208/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. postanowił:
1)określić dzień 5 marca 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 5 marca 2021 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLFHDOM00010”
2)notować akcje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FHDOM” i oznaczeniem "FHD".
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-03 15:38:04Robert MajkowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk