• Odbierz prezent
FHD: Powołanie Wiceprezes Zarządu Spółki (2021-03-31 21:30)
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2021 w sprawie powołania z dniem 1 kwietnia 2021 r. Pani Małgorzaty Rosińskiej na Wiceprezes Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z § 10 Statutu Spółki członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej pięć lat. Kadencja drugiego członka Zarządu – Prezesa Zarządu – Pana Roberta Majkowskiego upływa z dniem 06 maja 2021 r.

W załączeniu informacja dotycząca Pani Małgorzaty Rosińskiej – Wiceprezesa Zarządu, o której mowa w § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 21:30:01Robert MajkowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk