• Odbierz prezent
FERRUM: Korekta informacji o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR (2021-03-23 14:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Korekta informacji o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Panem Markiem Warzechą – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta) korekta powiadomienia notyfikacyjnego sporządzonego w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Emitenta, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Korekta dotyczy oczywistej omyłki związanej z uwzględnieniem w powiadomieniu notyfikacyjnym, opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym nr 2/2021 w dniu 8 lutego br. informacji o transakcji dokonanej przez ww. podmiot w dniu 3 lutego 2021 r. i omyłkowym nieuwzględnieniu transakcji nabycia dodatkowych 2613 akcji Spółki w dniu 4 lutego 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
Zał_RB_003_2021.pdfZawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


FERRUM SA(pełna nazwa emitenta)FERRUM
Metalowy (met)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-246
Katowice(kod pocztowy)
(miejscowość)Porcelanowa
11(ulica)
(numer)(0 32) 255 58 42
(0 32) 255 42 94(telefon)

(fax)

ferrum.com.pl(e-mail)

(www)634-01-28-794
272581760(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-23Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki

2021-03-23Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata SzlachetkaESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk