• Odbierz prezent
FERRUM: Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A. (2021-03-25 12:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 dotyczącego współpracy spółki zależnej ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) z Bankiem Pekao S.A. (Bank) oraz informacji przekazywanych w raportach okresowych w zakresie kredytów i innych produktów bankowych, Zarząd FERRUM S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem pakietu dokumentów zmieniających warunki przyznanego finansowania obejmujących przede wszystkim aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy na podstawie którego wysokość tego limitu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności będzie wynosić 15 mln zł, a okres jego dostępności został wydłużony do dnia 20 listopada 2021 r. oraz aneks do umowy kredytu obrotowego, który przewiduje wydłużenie terminu spłaty tego kredytu do końca lipca 2022 r. Dodatkowo w związku z zawarciem ww. aneksów strony dokonały aktualizacji ustanowionych zabezpieczeń prawnych, natomiast pozostałe postanowienia ww. umów nie uległy istotnym zmianom.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FERRUM SA(pełna nazwa emitenta)FERRUM
Metalowy (met)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-246
Katowice(kod pocztowy)
(miejscowość)Porcelanowa
11(ulica)
(numer)(0 32) 255 58 42
(0 32) 255 42 94(telefon)

(fax)

ferrum.com.pl(e-mail)

(www)634-01-28-794
272581760(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-25Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki

2021-03-25Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata SzlachetkaESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk