• Odbierz prezent
FERRO S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Termet S.A. oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Tester sp. z o.o. (2021-02-17 17:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Termet S.A. oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Tester sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia przedwstępnych umów sprzedaży akcji i udziałów (odpowiednio Termet S.A. oraz Tester sp. z o.o.) oraz raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 o spełnieniu się warunku zawieszającego zawartego w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji Termet S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku nastąpiło zamknięcie transakcji polegającej na:

1) nabyciu przez Emitenta 275.522 akcji imiennych, stanowiących w zaokrągleniu 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach („Akcje”, „Termet”), oraz
2) nabyciu przez Emitenta 112 udziałów, stanowiących 100% ogółu udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Tester sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach („Udziały”, „Tester”).

Zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży Akcji cena nabycia Akcji Termet składa się z dwóch elementów: kwoty gwarantowanej w wysokości 43 752 893,60 zł, zapłaconej przez Emitenta w dniu zamknięcia transakcji sprzedaży Akcji oraz kwoty wynagrodzenia dodatkowego, które zostanie obliczone na podstawie wyników finansowych w oparciu o zbadane sprawozdanie finansowe Termet za rok 2020 („Earn-out”) i może maksymalnie wynieść 9 973 896,40 zł. Emitent poinformuje o ostatecznej kwocie transakcji w osobnym raporcie bieżącym.

W dniu zamknięcia transakcji zapłacona została przez Emitenta także cena nabycia Udziałów Tester ustalona zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży Udziałów na kwotę 7 000 000,00 zł.

Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia Akcji w spółce Termet i Udziałów w spółce Tester były środki własne, którymi dysponuje Ferro S.A., przy czym Emitent nie wyklucza refinansowania wydatków związanych z transakcją kredytem celowym.

W wyniku transakcji Emitent stał się większościowym akcjonariuszem Termet, posiadającym w zaokrągleniu 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Termet oraz jedynym wspólnikiem Tester, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Tester.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050Skawina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa7
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
944-205-16-48356375388
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Wojciech GątkiewiczPrezes Zarządu
2021-02-17Olga PanekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk