• Odbierz prezent
FERRO S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (2021-04-20 07:49)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Emitent”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. otrzymał powiadomienie Pana Zbigniewa Gonsiora, Wiceprezesa Zarządu Ferro S.A., tj. osoby pełniącej obowiązki zarządcze, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), o nabyciu przez niego akcji Emitenta. Powiadomienie Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
powiadomienie.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050Skawina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa7
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
944-205-16-48356375388
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Aneta RaczekWiceprezes Zarządu
2021-04-20Olga Panek Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk