• Odbierz prezent
FERRO S.A.: Decyzje UCS w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2016 i 2017 rok (2021-05-11 20:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Decyzje UCS w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2016 i 2017 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku, Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku powziął informację o otrzymaniu przez pełnomocnika Spółki:

1.decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („UCS”) określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. w kwocie 1 892 216,00 zł, z której to kwoty podatek należny ustalony podczas postępowania zakończonego wydaną decyzją względem złożonej przez Spółkę deklaracji wynosi 934 412,00 zł, oraz

2. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 r. w kwocie 3 018 916,00 zł, z której to kwoty podatek należny ustalony podczas postępowania zakończonego wydaną decyzją względem złożonej przez Spółkę deklaracji wynosi 318 320,00 zł.

Wydane decyzje są wynikiem przeprowadzonej wobec Ferro S.A. kontroli celno-skarbowej, przekształconej następnie w postępowanie podatkowe dotyczące przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych w 2016 i 2017 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że Spółka nieprawidłowo zadeklarowała podatek dochodowy od osób prawnych za 2016 i 2017 r. z powodu zawyżenia kosztów uzyskania przychodów w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości znaków towarowych przejętych w procesie połączenia Spółek. Wydane decyzje skutkują powstaniem dodatkowego zobowiązania podatkowego za 2016 rok w kwocie 934 412,00 zł plus odsetki oraz za 2017 rok w kwocie 318 320,00 zł plus odsetki.

Decyzje UCS nie są ostateczne i nie podlegają wykonaniu, nie nadano im rygoru natychmiastowej wykonalności. Zarząd Ferro S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w decyzjach UCS. Od powyższych decyzji Spółka zamierza w ustawowym terminie 14 dni wnieść odwołanie do organu wyższej instancji.

Spółka informuje także w ślad za raportem bieżącym nr 8/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku, że Zarząd Spółki postanowił o rozpoznaniu rezerwy na dodatkowe zobowiązania we wskazanych powyżej sprawach z tytułu podatku dochodowego wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 31 grudnia 2020 r. Rezerwa ta obciążyła wyniki roku 2019 i 2020, o czym Spółka informowała w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2019 i 2020 rok oraz w sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki za te lata. Zarząd przewiduje, że utworzona rezerwa pokryje w całości potencjalne główne zobowiązania podatkowe z powyższych tytułów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050Skawina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa7
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
944-205-16-48356375388
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-11Wojciech GątkiewiczPrezes Zarządu
2021-05-11Olga PanekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk