• Odbierz prezent
FEMION TECHNOLOGY S.A.: Całkowity wykup i wyrejestrowanie Obligacji (2021-06-16 16:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Całkowity wykup i wyrejestrowanie Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 26/2021 w sprawie zamiaru wcześniejszego przedterminowego wykupu Obligacji serii AS na żądanie Spółki („Obligacje”), Zarząd Femion Technology S.A. (dawniej: SMS Kredyt Holding S.A) („Emitent”) informuje o dokonanym w dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2021 r. przedterminowym wykupie Obligacji AS. Zgodnie z wysłanym żądaniem wykupu, wykupowi podlegało łącznie 9.558 sztuk Obligacji serii AS o łącznej wartości nominalnej 9.558.000 zł („Wcześniejszy Wykup”) co stanowiło 100% wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii AS .
Jednocześnie w dniu dzisiejszym doszło do wyrejestrowania podlegających Wcześniejszemu Wykupowi Obligacji serii AS z ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski BOŚ S.A. W wyniku realizacji Wcześniejszego Wykupu całość obligacji AS została spłacona. Tym samym Emitent nie posiada zadłużenia z tytułu obligacji.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk