• Odbierz prezent
Fed był i minął... Zobacz najnowsze notowania rynkowe (Fixing NBP, waluty bazowe, waluty regionu, rynki długu, stopy banków centralnych, WIBOR, rynki kapitałowe)
fot. freepik.com

Z środowego zachwytu posiedzeniem FOMC wiele nie zostało i inwestorzy na rynku zarówno akcji, jak i obligacji, powrócili do oryginalnego trendu spadku cen akcji i obligacji. W tle wypowiadał się Clairda z Fed, którego deklaracja o konieczności podwyżek do 3,5% zrobiła sporo zamieszania. Krzywa UST podniosła się na całej długości o śr. 7 pb. do odpowiednio 2,71%, 3,03%, 3,12%.

Fed był i minął. Zobacz najnowsze notowania rynkowe (Fixing NBP, waluty bazowe, waluty regionu, rynki długu, stopy banków centralnych, WIBOR, rynki kapitałowe) - 1

W Europie kierunek ten sam, a dochodowość obligacji rosła średnio o 3 pb.

Najmocniej rosła rentowność hiszpańskich (+6 pb.) i irlandzkich (+6 pb.) papierów. Niemiecka krzywa wystromiła się i na głównych tenorach podniosła się o odpowiednio 1, 7 i 8 pb. do 0,29%, 1,05% i 1,17%. Imponująco rośnie także EURIBOR, który na tenorze 1Y wynosi już 0,25% (najwyżej od 2015). Z pozostałych poza NBP banków centralnych Norges Bank utrzymał stopy procentowe bez zmian na 0,75%, Bank of England podniósł stopy o 0,25 p.p. do 1,00%, a Ceska Narodni Banka o 75 pb.

Dziś o poranku indeksy giełdowe w Azji spadają

(wskutek zapowiedzi zaostrzenia polityki walki z Covidem w Chinach), a indeksy futures na Bunda symbolicznie rosną. W dalszej części dnia spodziewamy się powrotu presji na wzrost dochodowości. Sądzimy, że tym razem obligacjom szkodzić będzie wzrost cen ropy naftowej i wypowiedzi niemieckich ekspertów gospodarczych o konieczności szybkich podwyżek w Eurostrefie. Scenariuszem ryzyka jest dzisiejsza publikacja danych z rynku pracy NFP z USA. Jeśli zaskoczy negatywnie, możliwe jest wstrzymanie przecen długu, co jednak uważamy za mało prawdopodobne.


BGK - analizy ekonomiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk