• Odbierz prezent
Fatalne PMI dla usług Strefy Euro i zamówienia fabryk w Niemczech. Jak zachowuje się kurs euro (EUR/USD)?

6 maja 2020 roku poznaliśmy dane dotyczące PMI dla usług w Strefie Euro za kwiecień:

Wskaźnik PMI dla usług w Strefie Euro: 12,0 (prognoza: 11,7; poprzednio: 26,4)

Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit w Strefie Euro: 13,6 (prognoza: 13,5; poprzednio: 29,7)

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: 16,2 (prognoza: 15,9; poprzednio: 31,7)

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: 10,2 (prognoza: 10,4; poprzednio: 27,4)

Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech: 10,8 (prognoza: 9,0; poprzednio: 17,4)

Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii: 7,1 (prognoza: 10,0; poprzednio: 23,0)

Zamówienia fabryk w Niemczech (m/m) (marzec): -15,6% (prognoza: -10,0%; poprzednio: -1,4%)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Wskaźnik PMI dla usług Strefy Euro w przeszłości:

Ciężko znaleźć odpowiednie słowa, by określić jak dramatyczny jest obecnie poziom usług w Strefie Euro w porównaniu do przeszłości. Najbardziej trafnym określeniem będzie chyba powiedzenie, że rynek usług po prostu umarł. Wartości wskaźnika PMI dla usług w UE są tragiczne nawet w porównaniu do poziomów z czasów poprzedniego kryzysu (2007-2009). Przypomnijmy, że najniższy odczyt jaki wtedy zanotowaliśmy wynosił 38,9. Było to 20 lutego 2009 roku.

 PMI Strefa Euro

Wykres wskaźnika PMI dla usług w Strefie Euro (od lutego 2008)

Zamówienia niemieckich fabryk w porównaniu do przeszłości

Dane na temat zamówień fabryk w Niemczech okazały się znacznie gorsze od szacunkowych prognoz analityków. Wynik -15,6% wobec oczekiwanych -10,0% nie wymaga komentarza. Jednak jeśli chcielibyśmy się nad nim pochylić, to patrząc na wykres zauważymy, że z hukiem przebite zostały fatalne dane z poprzedniego kryzysu z lat 2007-2009. Patrząc dalej wstecz możemy znaleźć jedną sytuację w historii, kiedy wynik był jeszcze gorszy. Co prawda jedynie o 0,1%; ale dzięki temu nie mamy obecnie do czynienia z historycznym rekordem. Wspomniane zajście miało miejsce 1 sierpnia 1975 roku. Otrzymaliśmy dane o zamówieniach z niemieckich fabryk na poziomie -15,7%.

Niemcy zamówienia fabryk

Wykres zamówień fabryk w Niemczech (od 1970 roku)

Zachowanie kursu euro (EUR/USD) na rynku walutowym

Kurs euro (EUR/USD) traci dzisiaj do dolara -0,11%. Obecnie notowania EURUSD są na poziomie 1,0830.

EURUSD

Wykres pary walutowej EUR/USD (1 dzień)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Decyzja w sprawie stóp procentowych w Australii

Wielka Brytania- PMI dla usług

Bilans handlowy USA i Kanady

ISM i PMI dla usług w USA

Sprzedaż detalicza w Australii i rynek pracy w Nowej Zelandii

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk