• Odbierz prezent
FAST FINANCE S.A.: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. (2021-12-06 22:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia: 2021-12-06
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym RB nr 26/2021 z dnia 15.10.2021 r., iż skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2021 r. poddany zostanie przeglądowi przez firmę audytorską , informuje że otrzymał w dniu 6.12.2021 r. raport z przeglądu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2021 r. oraz raport z przeglądu kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2021 r.

Tym samym dokonanuje się korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku Spółki. Korekty te związane są z wyżej wspomnianą zapowiedzią Emitenta w uzgodnieniu z audytorem, poddania badaniu w/w sprawozdania.

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku polega na uzupełnieniu o raport z przeglądu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego oraz raport z przeglądu kwartalnego skróconego skonsolidowanego, które Spółka otrzymała w dniu 6.12.2021 r.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2021 roku, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 listopada 2021 r. nie uległy zmianie.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. skorygowany w opisany powyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 757], a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50556
(kod pocztowy)(miejscowość)
BOROWSKA 283B
(ulica)(numer)
71) 361 20 42
(telefon)(fax)
www.fastfinance.pl
(e-mail)(www)
8992510954933006546
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-06Tomasz MihułkaPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk