• Odbierz prezent
FASING: Umowy ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (2023-02-09 12:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2023
Data sporządzenia: 2023-02-09
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Umowy ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 lutego 2023 roku zostały podpisane umowy ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), na łączną wartość 27.704.523,91 CNY, przedmiotem których jest dostawa łańcuchów ogniwowych i ogniw złącznych. Dostawa łańcuchów i ogniw złącznych będzie odbywała się partiami w terminach od dnia 28.02.2023r. do dnia 30.06.2023r. Zgodnie z umowami jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji umowy może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej lub Instytutu Arbitrażu zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca dla obu stron. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od dnia 13 maja 2022 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 17/2022 do dnia dzisiejszego, włączając powyższe umowy, wynosi łącznie 36.593.650,94 CNY. Przedmiotem tych umów były łańcuchy ogniwowe i ogniwa złączne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASINGMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Modelarska11
(ulica)(numer)
(032) 735 00 00032 258-22-66
(telefon)(fax)
fasing@fasing.com.plwww.fasing.pl
(e-mail)(www)
634-025-76-23271569537
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-09Zofia GuzyWiceprezes Zarządu
2023-02-09Stanisław ŚwitułaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk