• Odbierz prezent
FASING: Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (2021-03-11 13:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Dostawca) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 marca 2021 roku wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (Odbiorca) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych na łączną wartość 5.417,1 tys. zł. brutto. Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy oraz miejsce dostaw. Integralnymi częściami umów są: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASINGMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Modelarska11
(ulica)(numer)
(032) 735 00 00032 258-22-66
(telefon)(fax)
fasing@fasing.com.plwww.fasing.pl
(e-mail)(www)
634-025-76-23271569537
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Mateusz BikWiceprezes Zarządu
2021-03-11Jolanta SmętekProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk