• Odbierz prezent
FASING: Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (2021-03-03 13:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Dostawca) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 marca 2021 roku wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (Odbiorca) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów płaskich, ogniw złącznych oraz tras łańcuchowych na łączną wartość 11.737,7 tys zł. brutto. Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy oraz miejsce dostaw. Integralnymi częściami umów są: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów. W okresie od publikacji raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 18 maja 2020 roku do dnia dzisiejszego tj. 3 marca 2021 roku, Spółka zawarła z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 13.233,6 tys. zł brutto, przedmiotem których były łańcuchy, ogniwa złączne, zamki boczne oraz zgrzebła do przenośników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASINGMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Modelarska11
(ulica)(numer)
(032) 735 00 00032 258-22-66
(telefon)(fax)
fasing@fasing.com.plwww.fasing.pl
(e-mail)(www)
634-025-76-23271569537
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Zofia GuzyWiceprezes Zarządu
2021-03-03Mateusz BikWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk