• Odbierz prezent
FASING: Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB. (2021-03-29 17:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2021 roku w formie elektronicznej wpłynęły do Spółki trzy zamówienia od firmy Gunnebo Industrier AB z siedzibą w Szwecji, przedmiotem których są łańcuchy zawiesiowe na łączną wartość 66,0 tys EUR. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez firmę Gunnebo Industrier AB w okresie od dnia 12 sierpnia 2020 roku (tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 33/2020) do dnia dzisiejszego (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 2.025,9 tys. EUR. Przedmiotem tych zamówień były łańcuchy zawiesiowe i rybackie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASINGMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Modelarska11
(ulica)(numer)
(032) 735 00 00032 258-22-66
(telefon)(fax)
fasing@fasing.com.plwww.fasing.pl
(e-mail)(www)
634-025-76-23271569537
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Mateusz BikWiceprezes Zarządu
2021-03-29Piotr NeumanProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk