• Odbierz prezent
FAMUR S.A.: Zawarcie umowy ramowej na dostawy paneli fotowoltaicznych (2021-03-17 16:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej na dostawy paneli fotowoltaicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", „Kupujący”) informuje, iż w dniu 17 marca 2021 r. zawarł z Trina Solar (Schweiz) AG („Sprzedający”) umowę ramową na dostawy paneli fotowoltaicznych na łączną kwotę ok. 25 mln EUR, czyli ok 116 mln PLN wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 17 marca 2021 r tj.
1 EUR = 4,6065 PLN. („Umowa”).


Realizacja Umowy będzie następować etapami, zgodnie z terminami i na warunkach ustalonych przez Strony, w oparciu o składane przez Kupującego zamówienia.
Warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach.


Zawarta Umowa wpisuje się w budowę w Grupie FAMUR segmentu odnawialnych źródeł energii jako jednego z kierunków dywersyfikacji przychodów Grupy w następstwie transformacji modelu energetyki opartej o węgiel w Polsce i Unii Europejskiej oraz stale wzrastającym znaczeniu energetyki wykorzystującej źródła odnawialne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00=48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Beata Zawiszowska
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2021-03-17Tomasz JakubowskiWiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk