• Odbierz prezent
FAMUR S.A.: Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (2021-02-19 16:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 lutego 2021 roku otrzymał podpisane przez drugą stronę tj. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, aneksy do następujących umów: Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym („Umowa Kredytowa”), Umowy o udzielenie gwarancji („Umowa Gwarancyjna”) oraz Umowy linii na wykup wierzytelności („Umowa o Wykup”), o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 7 września 2015 r.(dalej łącznie: „Umowy”).
Wysokości limitów w Umowach pozostają bez zmian, tj. Umowa Kredytowa: 40 mln zł , Umowa Gwarancyjna: 42 mln zł, Umowa o Wykup: 100 mln zł.


Zgodnie z podpisanymi Aneksami, okres dostępności limitów dla każdej z Umów zostaje wydłużony do dnia 30 listopada 2022 r.


Pozostałe istotne warunki Umów pozostają bez zmian i nie odbiegają od funkcjonujących na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00=48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Mirosław Bendzera
Prezes Zarządu
2021-02-19Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk